Investeerime heasse juhtimisse ja toetame töötajate isikliku karjääri arendamist

Metsä Woodi Pärnu tehas

2018. aastal avati Pärnus täiesti uus tehas, mille ehitamisse investeeriti umbkaudu 60 miljonit eurot. Tehases toodetakse kasevineeri ning ühtlasi on tegemist ühe maailma moodsama kasevineeritehasega. Uurisime neilt, et millega Metsä Wood tegeleb ning kuhu jõuab Pärnus toodetu.

Millega Metsä Wood tegeleb?

Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni, mis toodab põhjamaisest puidust kvaliteetseid taaskasutavaid ja keskkonnasäästlikke igapäevatooteid. Ettevõte tegutseb umbes 30 riigis, pakkudes tööd ligikaudu 9500 töötajale. Me edendame mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise kultuuri. Metsä Groupi rahvusvahelise kontserni juured asuvad Soome metsades: emaettevõtte Metsäliitto Cooperative’i omanikeks on üle 90 000 metsaomaniku.

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puittoodete tootjaid, kus töötab ligi 1500 inimest. Töötleme taastuva Põhjamaade puidu kestlikeks ja kvaliteetseteks puittoodeteks. Meie põhitooted on Kerto® LVL, kase- ja kuusevineer ning töödeldud saematerjal. Materjalitõhusad puittooted seovad süsinikku ja mängivad kliimamuutustega võitlemisel olulist rolli, mistõttu meie tööstuslik tegevus on alati vastutustundlik ja bioloogilist mitmekesisust soosiv.

Kuhu jõuab Pärnus toodetu?

Meie turg on üsna mööda maailma laiali, Pärnu tehasest jõuavad vineerplaadid näiteks Saksamaale, Itaaliasse, Prantsusmaale, Hollandisse, Inglismaale, Šveitsi, Tšehhi, Ungarisse, Norra, Rootsi, Ameerikasse ja ka Aasiasse.

Põhikliendid on transpordi tööstuse valdkonnast ning toodang läheb näiteks tööstuslike treilerite ja haagiste valmistamiseks. Kuid lisaks teeme tooteid, mida kasutatakse betooni valuks, LNG laevade ehituseks, kergetööstus sõidukite valmistamiseks ning ka naftaplatvormide põrandate ehituseks.

Te ei ole Pärnus kaua tegutsenud. Kuidas seda perioodi ise hindate?

Metsä Wood on väga kiiresti omaks võetud ja on 6 aastaga kindlasti saanud piirkonna hinnatuks tööandjaks. Lisaks oleme me ka oma klientidele oma asukoha poolest väga hästi ligipääsetavad.

Me loodame ka tulevikus jätkuvalt pakkuda esmaklassilist toodangut ning turvalist ja jätkusuutlikku töökeskkonda. Investeerime heasse juhtimisse ja toetame töötajate isikliku karjääri arendamist. Pidev areng ja uuenemine on tähtsal kohal – olgu selleks tehnoloogia, tooted või tööviisid. Meie jaoks on oluline, et me inspireeriks inimesi ja motiveeriks neid õppima.

Teie tehas on uus ja kindlasti kasutate uuemat tehnoloogiat. Kas teil on endal veel mingeid arendusplaane?

Arendustööd ja investeeringud ei lõppe iial, see on meie kui ühe jätkusuutliku ettevõte moto. Tulevik toob kindlasti hulgalisi parendustöid tootmisliinide efektiivistumise suunal. Kuid sama suurt fookust hoiame me ka meie turvalise ja ergonoomilise töökeskkonna arendamisel.

Kui mõelda meie strateegilistele jätkusuutlikkuseesmärkidele 2030.aastaks, siis fookuses on meil eluslooduse mitmekesisuse säilitamine, fossiilse CO2-heite nullini viimine, ressursitõhus tootmine, mittefossiilsete toorainete ja pakkematerjalide kasutamine, jätkusuutlik tarneahel, vastutustundlik ettevõtluskultuur ning õnnetusjuhtumiteta töökeskkond. Võib öelda, et plaanid ja eesmärgi on meil suured, mille poole püüelda ning igav meil kohe kindlasti ei hakka.

Olete rahvusvaheline ettevõte. Kas see tähendab, et võimalik on teha ka rahvusvahelist karjääri?

Absoluutselt! Metsä Group on suur ettevõte ja pidevat arengut soovivale töötajale on meie maailma uksed valla. Loomulikult soovime me häid spetsialiste hoida enda juures Pärnus, aga samas toetame individuaalselt igaühe isiklikke ambitsioone. Näiteks töörotatsioon on meil olnud suur abivahend erinevate osakondade, üksuste ja ettevõtete vahel liikumiseks.

Asukoht Pärnu

Vaata Pärnu Metsä Woodi tehast tutvustavat videot

Loe veel lugusid: