• Investorpäringute hankimine ja neile vastamine
  • kohalike omavalitsuste nõustamine investeerimiskeskkonna loomisel ja tugi soovitud välisinvestoritele pakkumiste tegemisel
  • Pärnumaa investeerimisvõimaluste kohta info vahendamine Eesti turunduskanalitesse
  • investoritele suunatud infomaterjalide levitamine
  • investeerimiskeskkonna parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine
  • potentsiaalsete välisinvestorite jaoks ettevalmistustööde nõustamine ja ametkondlike probleemide lahendamine
  • välisettevõtete nõustamine.

Nimetatud teenuseid pakub EAS Välisinvesteeringute keskuse meeskonnas Lääne-Eesti investorkonsultant, kes aitab Pärnumaa majandusarengut edendada väliskapitali toel.

Kontakt:
Sulev Alajõe
Investorkonsultant Lääne-Eestis
sulev.alajoe@eas.ee
telefon 511 2878