Miks Pärnumaa ?

Üheksa head põhjust, miks investeerida Pärnumaale

  • Hea rahvusvaheline ligipääs ja toimiv teedevõrgustik
  • Unikaalne nelja transpordiliigi ristumiskoht
  • Kiiresti arenev piirkond
  • Uued tööstusalad
  • Kogemustega spetsialistid
  • Konkurentsivõimeline keskkond nii tööstuse kui ka loomemajanduse arendamiseks
  • Populaarne suvituspaik
  • Keskkonda väärtustav elulaad
  • Piirkonna majandust toetav haridus kutse- ja kõrgkoolidest.

Pärnumaa Arenduskeskus

Areng ja planeerimine kohaliku omavalitsuse põhiselt:

Pildipank Pärnumaa ettevõtetest ja ettevõtjatest

Pildipanga loomist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ perioodil 2017-2023 projektist „Pärnumaa elu- ja töökoha programm 2017-2019“ ja Pärnumaa Omavalitsuste liidu poolt.

Vaata pilte siit

Tööstusalad

Pärnumaa tööstus ootab ettevõtteid, kelle töö tulemusena valmivad unikaalsed tooted, mis pakuvad konkurentsi maailma tippudele. Siin on soodne pinnas puidu-, metalli- ja elektroonika- ning ehitusmaterjali, tekstiilitööstuse ja masinaehituse ettevõtetele. Suurepärane asukoht soosib Pärnumaal ka laomajandusettevõtete tegevust.

Siinse tööstuse arengut ja võimalusi toetab transpordivõimaluste mitmekesisus: Via Baltica, lennuväli, meresadam ning kaubaveoks rajatav Rail Baltic. Arenguruumi pakkuvad tööstusalad jätavad ettevõtjale võimaluse krunte liita ja soetada endale sobiva suurusega kinnistu.

Vaata lähemalt