Projektikonkursi „Suhkur – sõber või vaenlane“ eraldatud toetused

Projektikonkursile „Suhkur – sõber või vaenlane“ laekus 31 projekti, millest toetati 20 projekti kogusummas 8358.99 eurot.

Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid Priit Ruut, Kärolin Nirk, Gerli Mets ja Marika Luik.

Rahastatavate projektide pingerida kujunes komisjoniliikmete individuaalsete punktitabelite kokkuliitmisel.

Hindamisel arvestati viit kriteeriumit:

  • projekti eesmärgi vastavus toetusvooru eesmärkidele (max 10 p) ;
  • tegevuskava selgus, loogilisus ja teostatavus, kavandatud tegevuste vastavus projekti eesmärkidele (max 10 p);
  • projekti tegevuste põhjendatus ja vajalikkus kavandatud tulemuse mõju saavutamiseks (max 10 p);
  • projekti partnerite valiku ja rolli põhjendatus ning sihtrühma kaasatus projekti elluviimisesse (max 10 p);
  • projekti eelarve kulude põhjendatus (max 10 p)
  • lisapunktid – projekti jätkusuutlikkus (max 10 p).

Otsustati toetada projektikonkursile „Suhkur – sõber või vaenlane“ esitatud projektitaotlustest 20 projekti kogusummas 8358.99 eurot.

Toetuse saanud projektide tabel SIIT.

 

19. detsember 2018

Sarnased uudised