Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise projektivoorus tegeldi vaimse tervise parandamisega.

Möödunud aasta lõpul Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjoni poolt terviseedendamiseks ning vaimse tervise väärtustamiseks avatud projektivooru Sisemine tasakaal” tegevused toimusid 2020. aasta esimeses kvartalis. Projekti tingimuste järgi keskenduti vaimsele tervisele. Seitsmest kuus toetust saanud projekti viidi läbi lasteasutustes, üks oli suunatud üle 63-aastastele täiskasvanuile.

Projektide raames viidi läbi loenguid, esitlusi ja arutelusid, aga ka lavastatud minietendusi, foorumteatri meetodit ja muid lahendusi. Lektorite ja esinejatena olid kaasatud hinnatud asjatundjad.

lasteaed-pöialpoiss-tipee-telk

Projekti raames rajatud tipitelk Pärnu lasteaias Pöialpoiss. Sinna saavad lapsed saavad minna oma emotsioonidega toimetulekuks või siis, kui nad soovivad eraldatust.

Projektides osales kokku üle tuhande inimese, sealhulgas lapsed, lasteasutuste töötajad ja lapsevanemad. Esitatud tagasisidest selgus, et asutuste sisekliima on paranenud. Nii lapsed kui täiskasvanud tunnevad paremini ennast ja teisi. Projektides osalenute enesehinnang on tõusnud ja kokkuvõttes ollakse teadlikumad vaimsest tervisest.

Aasta alguse projektivoorus sai toetust seitse projekti kogusummas 6722 eurot. Toetatavad projektid viidi läbi järgmistes asutustes: Audru Vikerkaare lasteaed, Pärnu Liblika lasteaed, Pärnu Ülejõe lasteaed, Pärnu-Jaagupi põhikool, Pärnu lasteaed Pöialpoiss, Pärnu Koidula gümnaasium ja SA Pärnu Vabahariduskeskus.

Ühe projekti viimane tegevus oli plaanitud eriolukorra ajale ning seetõttu said korraldajad sügiseni ajapikendust. Teised projektid on tänaseks viidud lõpule ning neis käivad jätkutegevused.

Arvestades hetkel kehtivat eriolukorda, oli projektivooru valdkonna valik tänasesse päeva väga sobiv, sest keerulistes oludes aitab just tugev vaimne tervis probleemidest üle saada. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjon plaanib samalaadse projektivooru välja kuulutada veel käesoleva aasta esimeses pooles, kui edasised võimalused ürituste korraldamiseks on selgunud.

 

Karmen Vesselov
rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

 

08. mai 2020

Sarnased uudised