Projektikonkurss nimega „Sisemine tasakaal“ on välja kuulutatud  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjoni poolt terviseedendamiseks ning vaimse tervise väärtustamiseks. Eesmärgiks on teadvustada Pärnumaa elanikele vaimse tervise tähtsust haiguste ennetamisel ja töö- ning õpivõime säilitamisel ning õpetada inimestele, kuidas tunda elust rõõmu ja säilitada hinges rahu.

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud;

Konkursi juhendid ning tingimused:

Projekti tingimused
Põhimõtted tegevuste planeerimisel ja kontrollküsimustik
Taotlusvorm
Aruande vorm

Taotlus, mis sisaldab sündmuste või sündmuste sarja kirjeldust, eesmärki, sihtgruppi, kogueelarvet ja taotletavat summat, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile hiljemalt 10. detsember 2019  e-posti aadressile merle@parnumaa.ee

Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kümne päeva jooksul ja koguneb otsuse tegemiseks 20.12.2019.

Korraldatava sündmuse või sündmuste sarja taustinfo: WHO (Maailma Terviseorganistsiooni) prognoos näitab, et aastaks 2030 saavad maailma suurimaks töövõimetuse põhjustajaks vaimsed tervise probleemid: stressihäired, läbipõlemine, depressioon, ärevushäired, kohanemishäired, sõltuvusprobleemid. See tähendab, et tervete käte ja jalgadega inimesed muutuvad tööturul kasutuks, sest nad on vaimselt halvatud. Vaimse tervise lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehel https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis

Täiendav info:

Merle Einola
SA Pärnumaa Arenduskeskus
rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
merle@parnumaa.ee