Projektikonkurss nimega „Sisemine tasakaal“ on välja kuulutatud  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjoni poolt terviseedendamiseks ning vaimse tervise väärtustamiseks. Eesmärgiks on teadvustada Pärnumaa elanikele vaimse tervise tähtsust haiguste ennetamisel ja töö- ning õpivõime säilitamisel ning õpetada inimestele, kuidas tunda elust rõõmu ja säilitada hinges rahu.

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud;

Konkursi juhendid ning tingimused:

Projekti tingimused
Põhimõtted tegevuste planeerimisel ja kontrollküsimustik
Taotlusvorm
Aruande vorm

Esimene taotlusvoor on lõppenud!

Kokku laekus konkursile 23 projekti, millest neli ei vastanud konkursi tingimustele. Toetust said projektid, mis on kooskõlas projekti eesmärkidega, mille tegevused aitavad selgelt kaasa soovitud mõju saavutamisele ning mille kulud ja partnerite valik on põhjendatud. Hindamiskomisjon valis välja seitse vaimset tervist edendavat projekti, millised saavad toetust kogusummas 6722 eurot.
Projekti tegevused viiakse ellu 2020. aasta esimeses kvartalis.

Kuna taotlusi laekus oodatust enam ning toetuseta jäänud projektide seas oli hulk häid ideid, plaanib Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjon 2020. aasta kevadel välja kuulutada uue vaimset tervist edendavate projektide konkursi.

Toetuse saanud projektid:

1. Pärnu Ülejõe Lasteaed „Sisemiselt tasakaalus täiskasvanu võrdub õnnelik laps.“ Toetussumma 1000€
2. Pärnu-Jaagupi Põhikool „Väärtustades vaimset tervist: „Sisemine tasakaal“ 
Toetussumma 1000€
3. SA Pärnu Vabahariduskeskus „Terviseedenduslike tegevuste sari Pärnumaa 63+ inimestele“
Toetussumma 1000€
4. Pärnu Liblika Lasteaed „Naer on terviseks „
Toetussumma 1000€
5. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss „Sisemine tasakaal-mõttemustrid minu peas.“ 
Toetussumma 958€
6. Pärnu Koidula Gümnaasium „Õnnelik elu – kas müüt või tegelikkus?“ 
Toetussumma 764€
7. Audru Lasteaed „Terves kehas terve vaim“ 
Toetussumma 1000€

 

Korraldatava sündmuse või sündmuste sarja taustinfo: WHO (Maailma Terviseorganistsiooni) prognoos näitab, et aastaks 2030 saavad maailma suurimaks töövõimetuse põhjustajaks vaimsed tervise probleemid: stressihäired, läbipõlemine, depressioon, ärevushäired, kohanemishäired, sõltuvusprobleemid. See tähendab, et tervete käte ja jalgadega inimesed muutuvad tööturul kasutuks, sest nad on vaimselt halvatud. Vaimse tervise lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehel https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis

Täiendav info:

Merle Einola
SA Pärnumaa Arenduskeskus
rahvatervise ja turvalisuse koordinaator
merle@parnumaa.ee