Lääne regiooni kriisikomisjoni pöördumine Pärnumaa ettevõtjate poole

Pärnumaa ettevõtted

18.12.2020 nr 1.2-2.5/11912-1

Lääne regiooni kriisikomisjoni
pöördumine Pärnumaa ettevõtjate poole

Austatud ettevõtte juht

Viiruse levik Pärnumaal on hoogustumas ning eriliselt on aktiveerunud töökohal nakatumine. 11.12.20 seisuga oli jälgimisel 89 covid-positiivset, neist nakatus tööalase kontakti teel 17 inimest, lähikontaktseid oli jälgimisel 484. 18.12.20 on jälgimisel 223 covid-positiivset, neist on tööalase kontakti teel haigestunud 59, lähikontaktseid on jälgimisel 1002. Töökohas nakatunud inimesed on juba jõudnud nakatada oma lähedasi ja tuttavaid! Kuna järjest on hakanud kasvama ka nende nakatunute arv, kelle puhul ei ole võimalik kindlaks teha konkreetset nakkusallikat, siis võib Pärnumaal täheldada ka nakkuse varjatud levikut, mis peaks meid kõiki ettevaatlikuks tegema. Olukord on kriitiline ning nõuab kõikide osapoolte ühist pingutust. Lääne prefektuur ja Terviseameti regionaalosakond on tuvastanud, et jätkuvalt esineb töökohtadel probleeme reeglitest kinni pidamisega. Esineb olukordi, kus kaupluse töötajad ei kanna isikukaitsevarustust, samuti ei täideta ruumide lubatud täituvuse nõudeid. Terviseamet koostöös PPA-ga tõstab alates uuest nädalast kontrollivõimekust piirangute täitmisel.

Juhime ettevõtete tähelepanu piirangutest kinnipidamisele (hajutamise nõude täitmine ja isikukaitsevarustuse kasutamine), mis on vajalikud nii viiruseleviku tõkestamiseks, kui ettevõtte enda äri huvides. Ka kõige väikesemate haigussümptomitega inimene võib osutuda COVID positiivseks ning viirusekolde arenemisel tuleb ettevõte sulgeda. Haigussümptomitega tööl käimine on tänastes oludes vastutustundetu tegevus, millega on ohustatud ettevõtte edasine majandustegevus. Tootmisettevõttes on tavapärasest keerukam täita inimeste hajutamise nõudeid, seetõttu tuleb olla paindlik ja järgida hajutamise nõudeid. Ettevõtetes tuleb kriitilist tähelepanu pöörata lähikontaktide vältimisele. Kõiki ohutusnõudeid järgides ei too ühe töötaja haigestumine kaasa massilist inimeste karantiini suunamist.

Palume tööandjatel järgida Terviseameti juhiseid ja hoolitseda oma töötajate eest:

  • jälgida töötajate tervist ja haigusnähtudega töötajaid tööle mitte lubada;
  • töökohal vältida lähikontakte ja inimesi hajutada niipalju, kui töö seda võimaldab;
  • kui töö iseloom ei võimalda töötajaid hajutada, varustada töötajad isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega;
  • varustada töötajad isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega;
  • korraldada ümber ettevõtete sööklate-kohvikute töö, et võimalikult palju hajutada omavahelisi kokkupuuteid;
  • luua töötajatele tingimused hajutatult rõivastuda ja suitsetamise nurka kasutada.

Täname kõiki koostööpartnereid ja ettevõtjaid, kes on silma hakanud vastutustundliku käitumisega. Siiani on teine COVID-19 laine Lääne regioonis olnud kontrolli all. Viimaseid arengutrende silmas pidades peame kõik üheskoos rohkem pingutama, et see ka nii jääks,  ettevõtjate majandustegevus säiliks ja meie inimesed oleksid hoitud.

Olge terved ja kaitseme üheskoos meie inimesi

Lääne regiooni kriisikomisjoni nimel

Heiki Soodla, Lääne päästekeskuse juht
Kaido Kõplas, Lääne prefekt
Kadri Juhkam, Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja
Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Pöördumise dokument

18. detsember 2020

Sarnased uudised