Valmis Pärnu linna koolide menüüde analüüs

Pärnumaa Omavalitsute Liidu rahvatervisekomisjoni tegevuskava raames viisid SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnu Linnavalitsus käesoleval kevadel läbi Pärnu linna koolide menüüde kaardistamise ja analüüsi.

Valmis on saanud raport „Pärnu linna koolide menüüde analüüs 2020. aastal“, mis annab ülevaate Pärnu üldhariduskoolides pakutavast koolitoidust, selle kvaliteedist ja vastavusest kehtestatud normidele ning sellestki, kui palju kasutatakse koolitoidu valmistamisel kohalikku toorainet.

Pärnu linna koolide menüüde analüüsimine on osa SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna tervisedenduslikust koostööst. Laste toitlustamise kaardistamine haridusasutustes ei hõlma ainult koole, vaid ka lasteaedu, kus analoogiline menüüde analüüs viidi läbi mullu.

Pärnu koolides pakutavast söögist ülevaate saamiseks analüüsis hindamiskomisjon läbi kahe nädala menüüd. Kahe veebruarinädala (3.-14. veebruar) menüüd edastas komisjonile 16 üldhariduskooli, sealhulgas ka kolm erakooli.

Komisjon, kuhu kuulusid SAPA tervisemeeskonna liige, Paikuse lasteaia majandusjuhataja ja tervisejuht Eiri Silivälja, terviseameti vaneminspektor Katrin Tamm ja Pärnumaa kutsehariduskeskuse teenindusõppe kutseõpetaja Ingrid Ploom pöörasid menüüde analüüsimisel tähelepanu kolmele tegurile:

  • esiteks vaadeldi menüüs toiduenergia ja toitainete sisaldust,
  • teiseks hinnati toidukaardi mitmekesisust ja vastavust haridusasutuste toitlustamisnõuetele,
  • ja kolmanda olulise asjaoluna vaadati, kui palju jõuab laste söögilauale PRIA koolipiima ja koolipuuvilja toetuse eest piimatooteid ja värskeid puuvilju.

Menüüde analüüsimise järel kogunenud suurem töögrupp, kuhu Pärnu linnavalitsusest kuulusid haridusosakonna juhataja Ene Täht ja haridusosakonna andmebaaside spetsialist Evelin Tormilind, Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistid Merle Einola ja Karmen Vesselov tõdesid hindamisanalüüsi põhjal, et kuigi Pärnu koolides pakutakse siinseal aegajalt ka mittetraditsioonilisi toite, kipub koolitoit ikkagi olema ühekülgne ja „särtsu“ on menüüdes vähe.

Leiti ka, et koolides, kus õpilaste toitlustamine toimub sisse ostetud teenusena, varieeruvad menüüd rohkem. Näiteks on koolilõunas põhiroa kõrval valikus mitu erisugust salatit.

Sisse ostetud teenusena toimub õpilaste toitlustamine kuues Pärnu koolis, kümnes koolis valmib toit sööklas kohapeal.

Analüüsist tuli välja sedagi, et mitmetes Pärnu koolides on õpilastel tihti menüüs saiakesed, küpsised ja šokolaad, kusjuures saiakesed ei ole menüüs kord kahe nädala jooksul, vaid koguni ühel nädalal mitmel päeval.

Koolitoidu analüüsimisega jätkavad Pärnu linna haridusosakond ja SAPA 2020/2021. õppeaastal.

Plaanis on külastada koole, vaadelda ja hinnata koolitoitu kohapeal, pakkuda ja korraldada toitlustajatele ja lapsevanematele koolitusi, viia toitlustajad kokku kohalike tootjatega, koostada elektrooniline andmebaas tasakaalustatud tervislikest näidismenüüdest ning võtta vaatluse alla toidujäätmete tekkepõhused.

 

Täismahus raporti leiab SIIT

31. mai 2020

Sarnased uudised