Toimus koostöö valmiduse hea tahte koolitus "Koos jõuame rohkem"

12.-13. novembril toimus Paikuse politseikoolis  Koostöö valmiduse hea tahte koolitus “Koos jõuame rohkem”. Koolitusel osalesid Pärnumaa siseturvalisusega seotud asutused – Päästeameti Lääne päästekeskuse ennetusbüroo, Politsei- ja Piirivalveameti teabebüroo, Häirekeskuse Lääne keskus, Pärnu Haigla Erakorralise meditsiiniabi teenistus ja sotsiaalravi teenistus, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond ning Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna Lääne piirkond.

Kaks sisutihedat päeva võimaldasid päästjatel, politseinikel, kiirabi- ja häirekeskuse- ning lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatel saada teadlikumaks oma partnerametkondade töö eripäradest. Reaalseid olukordi simuleerivates töötubades katsetati eriametkondade töövõtteid ning pandi proovile oskus näha oma töövaldkonnast kaugemale – ehk märgata ja mõista abi vajajat tema olukorras paremini ning osutada abi mitmekülgsemalt ja abivajajale tõhusamalt. Foorumteatri metoodika ning analüütiline loeng andsid osalejatele tunnetuse näha olukordi uudsetest vaatenurkadest ning mõtestada nii abi vajaja kui abistaja olemust ja rolli erinevates situatsioonides.

Koolitusel osalenud leidsid, et ühe probleemi lahendus võib peituda mitme sootuks erineva põhjuse kõrvaldamisel. Kui ametkonnad tihedamalt koostööd teevad ja teiste tööd paremini mõistavad, saab igaühe turvalisust suurendada.

Kuigi koolituse teemad – kriis, lein, keerukad kliendid, psühholoogilise heaolu tasakaal jpt, ei ole just kergete teemade killast, leidis ligi kuuekümnepealine koolitusseltskond ruumi ka muhedale huumorile ja nö üheshingamisele.

Korraldajad hindasid koolituse igati õnnestunuks ning tänasid Pärnumaa Arenduskeskust toetuse ning Pärnumaa Omavalitsuste Liitu rahastuse eest.

 

 

15. november 2019

Sarnased uudised