Terviseedenduslik projektikonkurss „Sisemine tasakaal“

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjon kuulutab välja tervisedendusliku projektikonkursi „Sisemine tasakaal“,  vaimse tervise väärtustamiseks. Eesmärk on teadvustada Pärnumaa elanikele vaimse tervise tähtsust haiguste ennetamisel ja töö- ning õpivõime säilitamisel ning õpetada inimestele, kuidas tunda elust rõõmu ja säilitada hinges rahu.

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, hoolekandeasutused jne), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 1000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projektitegevused tuleb ellu viia ajavahemikus 01.11.2020 – 31.01.2021. Aruandluse esitamise tähtaeg on 14.02.2021.

Täpsemad juhendid ning vormid:

Digitaalselt allkirjastatud taotlus, mis sisaldab sündmuste või sündmuste sarja kirjeldust, eesmärki, sihtgruppi, kogueelarvet ja taotletavat summat, tuleb esitada SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti e-posti aadressile karmen@parnumaa.ee, hiljemalt 20.10.2020.

Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kümne päeva jooksul ja koguneb otsuse tegemiseks hiljemalt 25.10.2020.

Täiendav info:
Karmen Vesselov
SA Pärnumaa Arenduskeskus
rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
karmen@parnumaa.ee

24. september 2020

Sarnased uudised