Tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. – 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Küsitluse tulemusena selgus, et:

  • 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada.
  • Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
  • 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
  • Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.
  • 54,71% vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist.

Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi Svea Uuseni sõnul olid Pärnu maakonnas kriisiabi-küsimustikule vastanud 289-st ettevõttest 112 (39%) turismi-, toitlustus- ja kultuurivaldkonnast, kes annavad ühtekokku tööd 1966 töötajale. Minimaalselt järgmiseks 2 kuuks on majandustegevus peatunud neist 88 ettevõttel (79%), töötajaid peab koondama vähemalt 64 ettevõtet (57%) ning töötuks võib lähiajal jääda vähemalt 381 töötajat.

Esialgu suudaks 1-2 kuu palgad töötajatele välja maksta 38% turismi-, toitlustus- ja kultuurivaldkonna ettevõtteist, kuid juba märtsikuu töötasude maksmisega jäävad hätta 59% ettevõtteid. Püsikulusid suudaksid lähimad 1-2 kuud katta 46% ettevõtteist, kuid juba märtsikuu arvete tasumisega jääb hätta 43%.

Pärnumaa jaoks on väga oluline ka tööstussektor, millest koos tehnikavaldkonna ettevõtetega vastas küsimustikule 41 ettevõtet (14), kes ühtekokku annavad tööd 1745 töötajale. Rohkem kui 50%-list käibelangust lähiajal näeb neist ette 39%, üle 30%-list käibelangust aga juba 73%. Ajutiselt saab käibe vähenemisega hakkama 41% vastanud ettevõtteist, 1-2 kuu palgad suudaks töötajatele välja maksta 56%.

Lausa 32% küsitlusele vastanud Pärnumaa tööstus- ja tehnikaettevõtteid ei suudaks ise tasuda juba märtsikuu töötasusid ning kauem kui ühe kvartali saaks palgamaksmisega hakkama vaid 12% vastanuist. Püsikulud suudab veel paar kuud katta 61% valdkonna ettevõtjaist, kohe satuks hätta viiendik ja teist samapalju arvab, et saab kulud kaetud kauem kui ühe kvartali jooksul. Oma äritegevuse peatumist lähiajal vähemalt kaheks kuuks peab tõenäoliseks 27% tööstus- ja tehnikaettevõtteist, teised seda küsimustikule vastates veel ette ei näinud.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused, selleks teeme koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele ja vabaühendustele. Võrgustikus töötab kokku 160 inimest, nende hulgas enam kui 45 ettevõtluskonsultanti.

Lisainfo:

Küsitluse tulemustega saab tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/eesti-ettevotete-kriisiabikeskuse-tulemused-2020/

 

Andres Huul
Juhatuse liige
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
andres.huul@arenduskeskused.ee
55 572 557

27. märts 2020

Sarnased uudised