Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppehoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

SA Pärnumaa Arenduskeskus kutsub Teid esitama hinnapakkumust omanikujärelevalve  teostamiseks Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppehoone rekonstrueerimistöödele projekti „KOBAR“ raames.

Hanke objektiks on  omanikujärelevalve teostamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppehoone ruumide rekonstrueerimistöödele Ringi 35, Pärnu linnas. Ehituslike tööde käigus rekonstrueeritakse kolledži ruumid osaliselt – SA Pärnumaa Arenduskeskuse ja TÜ Pärnu kolledži tööruumid; Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ruumid, fuajee, kohvik ja köök ning üldkasutatavad ruumid esimesel korrusel.

Töö teostamise aluseks on ehitusprojekt, Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 01-20 „TÜ Pärnu Kolledži õppehoone ümberehituse projekt“ ja projekteerimise  – ehituse hanke käigus koostav põhiprojekt.

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda projektijuhi Merle Einola poole, e-posti aadressil merle@parnumaa.ee või mobiiltelefoni numbril +372 5566 7906

Omanikujärelevalve teostamise periood on sõltuv projekteerimise – ehituse hankelepingust, millise täitmise tähtaeg on hiljemalt seitse kuud hankelepingu sõlmimisest. Ehitustööde teostamise aeg ja tööde võimalik jaotamine etappidesse selgub  projekteerimise – ehituse hanke lepingu sõlmimisel.

  • Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg omanikujärelevalve läbiviimiseks on 12.06.2020
  • Hinnapakkumised palun esitada e-posti aadressile merle@parnumaa.ee

 

SA Pärnumaa Arenduskeskus on taotlenud rahalisi vahendeid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ruumide rekonstrueerimistöödeks Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest  (MATA) ja Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetmest (PKT).

05. juuni 2020

Sarnased uudised