Selgusid projektikonkursi "Sisemine tasakaal" tulemused!

20. detsembril kogunes Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjoni hindamiskomisjon ning valis välja seitse vaimset tervist edendavat projekti projektikonkursi “Sisemine tasakaal” raames, millised saavad toetust kogusummas 6722 eurot.
Kokku laekus konkursile 23 projekti, millest neli ei vastanud konkursi tingimustele. Toetust saavad projektid, mis on kooskõlas projekti eesmärkidega, mille tegevused aitavad selgelt kaasa soovitud mõju saavutamisele ning mille kulud ja partnerite valik on põhjendatud.
Projekti tegevused viiakse ellu 2020. aasta esimeses kvartalis.
Kuna taotlusi laekus oodatust enam ning toetuseta jäänud projektide seas oli hulk häid ideid, plaanib Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjon juba algava aasta kevadel välja kuulutada uue vaimset tervist edendavate projektide konkursi.

Toetuse saavad projektid:

1. Pärnu Ülejõe Lasteaed „Sisemiselt tasakaalus täiskasvanu võrdub õnnelik laps.“ Toetussumma 1000€
2. Pärnu-Jaagupi Põhikool „Väärtustades vaimset tervist: „Sisemine tasakaal“
Toetussumma 1000€
3. SA Pärnu Vabahariduskeskus „Terviseedenduslike tegevuste sari Pärnumaa 63+ inimestele“
Toetussumma 1000€
4. Pärnu Liblika Lasteaed „Naer on terviseks „
Toetussumma 1000€
5. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss „Sisemine tasakaal-mõttemustrid minu peas.“ 
Toetussumma 958€
6. Pärnu Koidula Gümnaasium „Õnnelik elu – kas müüt või tegelikkus?“ 
Toetussumma 764€
7. Audru Lasteaed „Terves kehas terve vaim“ 
Toetussumma 1000€

30. detsember 2019

Sarnased uudised