Pärnumaa Arenduskeskus viib koostöös Tartu Ülikooli ja Pärnu Linnavalitsusega ellu maakondlikku koostööprojekti KOBAR

Koostööprojekti idee on koondada Pärnu olulisemad maakondlikud arendus- ja koostööorganisatsioonid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži hoonesse aadressil Ringi 35 Pärnu linn. Selleks teostatakse vajalikud ümberehitus- ja rekonstrueerimistööd rohkem kui 2000 m2 suurusel pinnal. Sisearhitektuurne põhiprojekt valmib Rein Murula Arhitektuuribüroos sisearhitekt Liisi Murula Kerstna käe all. Projekti elluviimise järel alustab kolledži hoones tööd Pärnumaa Arenduskeskus, käivitub Pärnumaa ettevõtlusinkubaator, tulevikus innovatsioonikeskus ning rida uusi erialasid seostatuna ettevõtluse, digitaliseerimise ja uute arengutega ühiskonnas.

Projekti kogumaksumus on 882 980 eurot. Sellest 461 252 eurot  saadakse toetusena Riigi Tugiteenuste Keskuselt Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja 199 977 eurot projekti “Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine PKT II voor” Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse meetmest. Pärnumaa Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli vahel on allkirjastatud memorandum, mille kohaselt ülikool investeerib projekteerimis- ja ehitustöödesse omafinantseeringuga 153 751 eurot. Projekti partner Pärnu linn  on kaasfinantseerinud infrastruktuuri rajamist  30 000 euroga.

Projekti  elluviija: SA Pärnumaa Arenduskeskus

Projektijuht: Merle Einola
Projekti elluviimise aeg: Projekt KOBAR 01.10.2019 – 30.08.2021

Projekti “Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine PKT II voor” 05.05.2018 – 31.03.2021.

Projekti realiseerimisega koondub ühtsesse ruumi parem ja kõrgetasemelisem kompetents õppe- ja teadustöös. Uuenev kolledž muutub rahvusvaheliseks tuumvaldkondade külastuskeskuseks. Kujundatakse ettevõtjate showala ja „tark“ kohtumispaik. Protsessidesse kaasatakse eksperdid ja mentorid, kasusaajateks on ka gümnasistid ja kutsehariduskeskuse noored.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaator aitab elavdada ettevõtlust, innustab ja motiveerib alustavaid ettevõtjaid ning aitab neil kasvada ambitsioonikateks ja elujõulisteks.

Puhkemajandussektoris on inkubaatorisse oodatud tervisetoodete arendusega seotud väikeettevõtted, mis saavad koostöös kohalike spaadega välja töötada uusi lahendusi selle sektori teenuste ja toodete edasiarendamiseks.

Tehnoloogia ja rohemajanduse valdkonnas on inkubaatoriga oodatud liituma meeskonnad, kes tegelevad eelkõige mehhatroonika, rohe- ja keskkonnatehnoloogiaga, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sisu loomise ning tootmisega.

Loomeettevõtetest on inkubaatoriga liituma oodatud meeskonnad, kes tegelevad eelkõige arhitektuuri – ja inseneriteenuste, graafilise disaini, tootedisaini, audiovisuaalse, infotehnoloogilise,etenduskunstilise ja muusikalise sisu loomise ning tootmisega.

KOBAR projekti elluviimisel  suureneb Pärnumaal ettevõtlusaktiivsus ja kasvab kõrgemat lisandväärtust loovate ettevõtete hulk, lisandub uusi töökohti.

 

Koostas: Merle Einola  21.02.2020.

*Pilt on illustreeriv

23. veebruar 2020

Sarnased uudised