Pärnus saab õppida ettevõtlust ja projektijuhtimist

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava on unikaalne Eestis, sest sellist kombinatsiooni erialadest mujal ei pakuta. Tegemist on Eestis ainsa kõrghariduse tasemel õppekavaga, kus on võimalik õppida ka projektijuhtimist. Õppekava eesmärgiks on anda terviklik majandusalane rakenduskõrgharidus ja alusteadmised õpingute jätkamiseks magistriõppes ning kutseoskused tegutsemiseks ettevõtjanavõi töötamiseks protsessi- või projektijuhi kvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine on mõeldud eelkõige nendele, kes näevad oma tulevikku ettevõtjana või (projekti)juhina, aga ka keskastme majandusspetsialistina erinevates eraettevõtetes ja riiklikes institutsioonides kui ka tööl mittetulunduslikus sektoris. Lisaks traditsioonilisele päevasele õppele on olemas võimalus õppida ka sessioonõppes (vanema nimega kaugõpe). Sessioonõpe on planeeritud päevaõppest pikemaks (kokku 4 aastat), et töötavatel inimestel oleks võimalik õppima tulla.

Õppekavas on kaks alusmoodulit: sissejuhatus sotsiaalteadustesse ja majandusteadustesse. Järgneb ettevõtluskeskkonna suunamoodul, milles analüüsitakse ettevõtluskeskkonda ja käsitletakse organisatsiooni tugiprotsesside korraldamist. Ettevõtluse erialamoodulis pakutakse protsessipõhist ettevõtlusõpet ning läbitakse praktiline eelinkubatsiooniprogramm, et valmiks põhjalik äriplaan. Inkubatsiooni osa sissetoomine ja erinevate ettevõtlusainete koos õpetamine on suur muudatus õppekavas võrreldes varasemate aastatega ja lähtub viimase aja trendist ja nõuetest. Projektijuhtimise erialamoodulis käsitletakse kõiki olulisi projektijuhtimise osi ning tegeletakse ka rahataotlustega. Väga olulisel kohal on praktikad. Neid on kokku 3 tükki ja sobivuse korral saab need kõik sooritada oma töökohas. Lisaks on valik- ja vabaained ning õpe lõpeb lõputöö kaitsmisega või lõpueksamiga, mis on üliõpilase enda valida. Pikemalt saab õppest lugeda õppekava kirjelduse lehel.

Õppima tulekuks on vaja esitada avaldus hiljemalt 2. juuliks.

Avalduse ja vastuvõtutingimuste info asub kolledži kodulehel.

Täiendav info programmijuhilt:
Margus Kõomägi
margus.koomagi@ut.ee
Tel. 502 5679

29. juuni 2020

Sarnased uudised