Pärnumaa tulevikku kinnitavad allkirjad

Silmapiiril jäätunud merega kohtuv õhtutaevas – selline vaade avanes täna, 15. jaanuari õhtul neile, kes allkirjaga kinnitasid arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kui olulise dokumendi vastuvõtmist. Ajalooline sündmus toimus Häädemeeste vallas restoranis Eagle ja pani piduliku punkti Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) üldkogu istungile.

„Meie abil ja ühise pingutuse tulemusena on Pärnumaa nii nüüd kui tulevikus jätkuvalt parim paik eneseteostuseks: elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks ja puhkamiseks,“ seisab kokkuleppes, millele kirjutasid alla Pärnumaa kõigi omavalitsuste juhid ja volikogude esimehed, aga ka sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA), kutsehariduskeskuse, ühistranspordikeskuse, Pärnu haigla, kolledži ning kaubandus-tööstuskoja juht.

Riigikogu liige, Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja möönis, et arengustrateegia on kõigi osaliste kokkulepe ja sellest tuleks kinni pidada, kuigi koostöö võib olla mõneski küsimuses keeruline eriti siis, kui teema on raha, aga eesmärk on muuta Pärnumaa parimaks paigaks praegu ja järeltulevate põlvedele.

Arengustrarteegia „Pärnumaa 2035+“ vaimseks isaks nimetati Heiki Mägi, kes maakonna arendusjuhina vedas eest SAPAs strateegia töörühma.

Allikas: Pärnu Postimees

15. jaanuar 2019, 17:56

Autor: Silvia Paluoja

Foto: Mailis Ollino

 

15. jaanuar 2019

Sarnased uudised