Pärnumaa Omavalitsuste Liit tegi ühisavalduse "Rail Balticu" raudtee toetuseks

Oma 4. juunil toimunud istungil otsustas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kõrgem juhtorgan, üldkogu, teha avaliku pöördumise Vabariigi Valitsuse poole seoses kiirraudtee “Rail Baltic” trassi planeeringute osalise tühistamisega Riigikohtu poolt.

Pärnumaa omavalitsusjuhid toetavad selles avalduses raudtee trassi jätkuvat kavandamist planeeritud asukohta ega pea otstarbekaks uute trassikoridori alternatiivide otsimist. Samas mööndakse, et Riigikohtu poolt viidatud formaalsed puudujäägid tuleb ühiste pingutustega võimalikult kiiresti parandada.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on ühisel seisukohal, et Rail Baltic`u kiirraudtee väljaehitamine on taasiseseisvunud Eesti kõige olulisem taristuobjekt, mis on suunatud tulevikku ja millest kasu saavad eelkõige järgnevad põlvkonnad. Meie ülesanne on luua selleks kõik eeldused ja aidata kaasa projekti edukale realiseerimisele. Seepärast tuleb töid jätkata kiirenevas tempos ja kokkulepitud ruumi- ja ajaraamistikus.

Ühisavalduse sisuga saab lähemalt tutvuda SIIN

Pärnumaa omavalitsuste liit on maakondlik arendus- ja koostööorganisatsioon, mis ühendab kuut Pärnumaa omavalitsust.

 

09. juuni 2020

Sarnased uudised