Pärnumaa noorte ettevõtlikkuse arendamiseks algab septembrist äriideede konkurss „ÄriSäde“

2020. aasta sügisel saab alguse Pärnumaa koolinoorte äriideede konkurss „ÄriSäde“. Konkursi eestvedajateks ja korraldajateks on õpilased ja õpetajad Pärnu Rääma Põhikoolist, Häädemeeste Keskkoolist, Pärnu Koidula Gümnaasiumist ning Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnu Linnavalitsus.

Äriideede konkursi eesmärgiks on Pärnumaa noorte ettevõtlikkuse arendamine ettevõtlust tutvustava koolitusprogrammi kaudu, mille tulemusena:

1. esitatakse enda äriidee konkursile või
2. luuakse mini-minifirma (4.-6. klass), minifirma (7.-9. klass) või õpilasfirma (10.-12. klass).

Koolinoori julgustatakse uurima ettevõtluse, teaduse ja tehnoloogia seoseid, nägema kogukonnas või ettevõtlusmaastikul lahendamist vajavaid probleeme ning leidma neile lahendusi oma ideid ellu viies.

Kolmekuulise koolitusprogrammi jooksul õpetatakse ideede genereerimist ja edasiarendamist, meeskondade loomist, meeskonnatöö olulisust ja rollide jaotust, turu olemust, idee/toote/teenuse sihtrühma ja konkurentide määratlemist, turundusstrateegia koostamist ja turunduskanalite valikut. Meeskondadel on võimalus esitleda ettevõtjatest mentoritele oma äriideid ning saada oma ideedele tagasisidet.

Koolitusprogrammi läbinud meeskonnad jagunevad kaheks:

1.  idee või prototüübi faasi jõudnud meeskonnad esitavad 01.12.2020 oma äriidee konkursile ning esitlevad seda 20.01.2021 finaalüritusel žüriile (kuhu kuuluvad ka mentorid) ja publikule. Parimad selgitatakse välja žürii ja publiku koostöös;

2. toote (või teenuse) valmimiseni jõudnud mini- või õpilasfirmad osalevad 5.12.2020 Pärnus toimuval õpilasfirmade laadal, 2021.a kevadel võistlusel „Pärnumaa parim minifirma 2021“ või „Pärnumaa parim õpilasfirma 2021“ ning kandideerivad ka osalema üle-eestilistel mini- ja õpilasfirmade võistlustel.

16. septembri avaüritusel toimub ideede genereerimine ja meeskondade moodustumine, osalejate motiveerimine ja julgustamine ning mentoritega tutvumine.

 

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

17. august 2020

Sarnased uudised