Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator toetab ettevõtteid käivitamisel ning kasvamisel

Pärnumaa Arenduskeskus viib koostöös Tartu Ülikooli, Pärnu Linnavalitsuse ja teiste Pärnumaa omavalitsustega ellu maakondlikku koostööprojekti KOBAR. Projekti eesmärk on ettevõtluskompetentsi ja uudse inkubatsiooniteenuse koondamine ühtsesse tegevusruumi. Selleks tarbeks rekonstrueeritakse Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppehoones aadressil Ringi 35 ruumid nii inkubaatori kui Pärnumaa Arenduskeskuse tarbeks. KOBAR projekti elluviimisel  suureneb Pärnumaal ettevõtlusaktiivsus ja kasvab kõrgemat lisandväärtust loovate ettevõtete hulk, lisandub uusi töökohti.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori vajadus on kokku lepitud 2018. aasta lõpus Pärnumaa kohalike omavalitsuste poolt ühiselt kinnitatud Pärnumaa arengustrateegias 2035+*, mis sätestab regionaalse innovatsioonisüsteemi ja ettevõtluse arengut toetava taristu ning tugisüsteemide edasiarendamise ühe kõige olulisema tegevusena maakonna prioriteetsete tegevuste osas ajavahemikus 2019-2023.

Mis on inkubaator?

Inkubaator on loominguline ja ettevõtlik keskkond kõigile ettevõtetele. Inkubaator on koht, kus aitame ettevõttel paremini turule tulla ja hoogsamalt kasvada.

Mida pakume?

Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakutakse tuge oma oma ettevõtte käivitamisel ning kasvamisel. Me aitame liitunud ettevõttel saavutada ärilised eesmärgid läbi individuaalse arenguprogrammi, mis kestab 12-24 kuud. Programmi lõppedes on ettevõttel välja töötatud kindel toode või teenus ning saavutatud stabiilne käive või kaasanud investeeringu edasisteks tegevusteks ning idee taga seisab tugev ja kompetentne meeskond.

Kus asub?

Inkubatsiooniprogramm toimub hetkel virtuaalselt, kaastes kõiki tänapäeva tehnilisi kommunikatsioonivahendeid, mis loovad võimaluse väga paindlikuks koostööks. 2021 aasta alguseks luuakse ka füüsiline keskkond Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ruumidesse kus on võimalik hakata rentima ka töökohti ja kontoreid.

Keda ootame?

Ootame uute ideede ja ambitsioonika ärimudeliga alustavaid ettevõtteid (inkubaatorisse sisenemisel registreerimisest kuni 3 a), mis soovivad areneda ja uusi turge leida. Ettevõtel võiks olemas olla ka meeskond, kes ideed soovib arendada.

Lisaks ootame ka juba tegutsevaid ettevõtteid kes soovivad oma ärimudelit muuta või edasi areneda.

Puhkemajandussektoris on inkubaatorisse oodatud tervisetoodete arendusega seotud väikeettevõtted, mis saavad koostöös kohalike spaadega välja töötada uusi lahendusi selle sektori teenuste ja toodete edasiarendamiseks.

Tehnoloogia ja rohemajanduse valdkonnas on inkubaatoriga oodatud liituma meeskonnad, kes tegelevad mehhatroonika, rohe- ja keskkonnatehnoloogiaga, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sisu loomise ning tootmisega.

Loomeettevõtetest on inkubaatoriga liituma oodatud meeskonnad, kes tegelevad arhitektuuri – ja inseneriteenuste, graafilise disaini, tootedisaini, audiovisuaalse, infotehnoloogilise,etenduskunstilise ja muusikalise sisu loomise ning tootmisega.

Inkubantide nõustaja on Silver Smeljanski
Mobiil:+372 5554 3141; e-mail: silver@parnumaa.ee
Projekti  elluviija: SA Pärnumaa Arenduskeskus
Projekti “Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori käivitamine PKT II voor” elluviimise aeg: 05.05.2018 – 31.03.2021.

Merle Einola
KOBAR projektijuht
30.03.2020.

30. märts 2020

Sarnased uudised