Pärnumaa ettevõtlus areneb jõudsalt

Alustava ettevõtja baaskoolitusel osales 18 alustavat ettevõtjat, kes koolituse lõpuks kaitsesid oma äriplaani. Koolitused toimusid erinevatel ettevõtluse jaoks olulistel teemadel nagu finantsid, müük, turundus ja ärimudeli analüüs. Osalejate hinnangul oli koolitus väga kasulik ning vastas nende ootustele. Järgmine ettevõtja baaskoolitus saab alguse 20.09.2019.

Aasta alguses alanud ettevõtjate mentorklubi sai lõpu maikuus, kus õpiti avalikku esinemist. Poole aasta jooksul said alustavad ettevõtjad tuge tegutsevatelt ettevõtjatelt, kes jagasid oma kogemusi.

Lisaks külastati erinevaid ettevõtteid ning osaleti koolitustel. Mentorklubis osales 12 mentiid ja 6 mentorit.

Pärnumaa naisettevõtjatele suunatud tegevused jätkusid samuti edukalt. Toimus 2 inspireerivat kohtumist. Esimesel korral kohtuti Kolme Karu Kaubamajas, kus perenaine Kati Vaas ja naisettevõtjad firmast Pulo jagasid oma kogemusi ettevõtjatena. Järgmisel korral avastati kodurestorani Kirss Toidul, kus omanik jagas ausalt oma kogemusi pankroti üleelamisest, mille tulemusena on hetkel edukas ettevõtja. Lisaks rääkisid oma ettevõtjaks saamise loo jäätiste tootja Rosenberry omanikud. Üritustel osales kokku 70 naisettevõtjat.

EST-LAT Interreg programmi raames sai lõpu Brave Idea ekspordimentorlusprogramm. Mentorlusprogrammis osalesid ettevõtjad Lõuna-Eestist ja Põhja-Läti piirkonnast. Programm oli osalejate hinnangul kasulik, kuna saadi otseseid kontakte  eksporditurule minekuks, lisaks vaadati üle ärimudelid ning osaleti erinevatel koolitustel.

 

30. mai 2019

Sarnased uudised