Pärnumaa ettevõtjad said PRIA-lt ligemale 830 000 eurot rahatuge!

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Pärnumaalt sai toetust 17 taotlejat summas 827 815,50€

Täpsem info toetusesaajate kohta on leitav PRIA kodulehelt.

22. jaanuar 2020

Sarnased uudised