Pärnumaa Arenduskeskus sai maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 400 000 eurot projektitoetust!

Riigi tugiteenuste keskus otsustas eraldada Pärnumaa Arenduskeskusele ligemale 400 000 eurot projektitoetust maakonnas tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks järgmisel kolmel aastal.

Toetus on mõeldud eelkõige ettevõtluse arenduseks ning noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks ning selle tegevuses lähtutakse maakondlikusse arengustrateegiasse kirjapandust.

Eeloleval kolmel aastal keskendutakse väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamisele.

Toetuse abil korraldatakse ettevõtjatele näiteks koolitusi ja õppereise ning väga suur osa läheb sel korral uuele inkubatsiooniteenusele. Olemasolev ettevõtlusinkubaator on e-riigile kohaselt 2019. aasta algusest töötanud virtuaalsel kujul. Siiski nähakse vajadust reaalsetegi lahenduste järele. Kuna sel aastal seisab ettevõtlusinkubaatoril ees kolimine, peakski seal peagi olema võimalik suuremat hulka ettevõtteid toetada. Nõnda ongi kavas pakkuda enamatele ettevõtlushuvilistele ning alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtetele toetavat keskkonda, kus saaks ettevõtlusega alustada või tooteid ja teenuseid arendada.

Kolmas osa rahastusest läheb maakonna noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks. Noorte puhul on aastate jooksul olnud  hästi populaarsed õppereisid Pärnumaa ettevõtetesse. Nad tutvuvad siinsete ettevõtetega, et nad teaksid, mis maakonnas toimub.

Samuti korraldatakse toetuse abil kaks uut konkurssi: taaskasutuse ideekonkurss, kus kohalikud ettevõtjad annavad õpilastele tootmisjääke, millest luuakse uusi tooteid, ja maakondlik äriideede konkurss, kus õpilased genereerivad ideid ja lähevad nendega edasi kas õpilasfirmana või esitlevad oma mõtteid ja prototüüpe mentoritele.

Samuti jätkatakse mini- ja õpilasfirmade mentoriprogrammiga ning arendatakse kohalikku turismi. Sellel aastal on plaanis Rohelise Võtme ehk Green Key koolitussari meie turismiettevõtjatele.

Piirkondlike algatuste projekt tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks sai alguse 2015. ja lõpeb 2023. aastal. Neil aastail taotlevad Eesti arenduskeskused toetust piirkondliku arengu tagamiseks olulistele projektidele.

 

Allikas: Pärnu Postimees

06. jaanuar 2020

Sarnased uudised