Pärnu valiti TOP100 rohelise reisisihtkoha sekka

Pärnu linn ja maakond on ühinenud üleilmse säästvat turismi arendava roheliste sihtkohtade Green Destinations pilootprogrammiga ning osaleb kaks aastat vältava programmi raames rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise taotlemises. Sellise märgi omamine näitab, et sihtkoht on oma elukorralduselt keskkonnaga arvestav.

06. oktoobril avalikustas Rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations need paigad üle maailma, mis valiti kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja ning Pärnu on esmakordselt koos kuue teise Eesti sihtkohaga maailma TOP100 jätkusuutliku sihtkoha seas.

Pärnu esitas konkursile kaitsealuse rannaniidu külastajatele avamise loo, mis rääkis sellest, et liitumine üle-euroopalise kaitsealade võrgustikuga Natura 2000 tõi Pärnu suurima atraktsiooni, ranna-ala laienemise võimalustele ranged piirangud. Piirangud pöörati aga plussiks, sest leiti lahendus, kuidas külastajatele kaitseala omapära ja liigirikkust ohutult tutvustada, panna neid seda unikaalset looduskooslust väärtustama ning pakkuda sisukat vaheldust rannaliival peesitamisele. Tänaseks on Pärnu rannaniidu kaitsealal looduse õpperada ja vaatetornid (Pärnu Rannaniidu Matkarada) ning rannaniite hooldavad Linnalehmad ehk Urbancows.

Foto allikas: visitparnu

12. oktoober 2020

Sarnased uudised