Pärnu spordiruumide tunniplaanid koonduvad ühte veebikeskkonda

Pärnu linnavalitsus võttis kasutusele infosüsteemi, kus saab linnaosa või osavalla täpsusega vaadata, millised spordiruumid antud piirkonnas on ning millistel päevadel ja kellaaegadel on need hõivatud ja millal mitte. E-keskkond kannab nime spordiruumid.parnu.ee.

Eraisikutele, seltsidele, klubidele ja teistele, kes soovivad Pärnus leida sportimiseks, liikumistreeninguks või huvitegevuseks vaba pinda, on spordiruumid.parnu.ee abiks, et saada ülevaade nii võimalikest sobilikest ruumidest kui ka tunniplaanidest ühes ruumide valdaja kontaktandmetega.

Asutustele on kalendersüsteem igapäevategevust lihtsustavaks töövahendiks – süsteemi spordiruumid.parnu.ee on mugav broneeringuid sisestada ning ruumide ajakava jooksvalt hallata, selleks ei pea enam täitma eraldi tabeleid. Lisaks on kogu kalendersüsteemi sisestatud informatsioon kohe avalikult veebist kättesaadav.

Spordiruumid.parnu.ee on mõeldud Pärnu linna allasutustele (spordikeskused, koolid jms) ja MTÜdele. Kalendersüsteemi sisestatud info eest vastutab iga asutus või mittetulundusühing ise.

Uude keskkonda on juba oma tunniplaanid üles pannud Pärnu spordihall, kergejõustikuhall, Rannastaadion, Raja ujula, Paikuse spordikeskus, Audru kultuuri- ja spordikeskus, Raeküla Vanakooli keskus ning üldhariduskoolidest Mai, Kuninga, Ülejõe, Raeküla ja Audru kool. Süsteemi on end registreerinud veel teisigi asutusi ja MTÜ-sid, kuid kõik ei ole veel jõudnud oma ajakavasid sisestada. E-keskkond spordiruumid.parnu.ee on väga uus, see täieneb ja areneb pidevalt.

Veebipõhise spordiruumide kalendersüsteemi lõi Pärnu linnavalitsuse infotehnoloogiateenistuse analüütik Annemarii Hunt. Süsteemi arendamisega tegi Hunt koos kursusekaaslastega algust Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis valikpraktika käigus. Lõpuks kasvas arendatavast veebikeskkonnast välja Hundi diplomitöö teema. Kuna spordiruumide tunniplaanide haldussüsteem valmis koolitööna, ei läinud selle loomine ja kasutuselevõtmine Pärnu linnale midagi maksma.

 

22. oktoober 2020

Sarnased uudised