Pärnu linnalt saab küsida toetust tervist edendavateks tegevusteks

Pärnu Linnavalitsus ootab toetuse taoltusi toetamaks tervisedenduslikke projekte, mille eesmärgiks on Pärnu linna elanike tervist väärtustava eluhoiaku ja teadliku terviskäitumise kujundamine.
Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud.

Toetust võib taotleda järgmistele terviseprojektidele:
1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele sh uimastiennutusalased projektid;
2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.

Toetusetaotlusi saab esitada kaks korda aastas – 31. jaanuariks ja 31. augustiks

Rohkem infot ning taotluse dokumendid leiad SIIT

17. august 2020

Sarnased uudised