Kaardistati Pärnu linna lasteaedade menüüd

Pärnumaa Omavalitsute Liidu rahvatervisekomisjoni tegevuskava raames viisid SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnu Linnavalitsus käesoleval kevadel läbi Pärnu linna lasteaedade menüüde kaardistamise ja analüüsi.

Probleemiks on rahva tervise halvenemine vaatamata meditsiini arengule.

TAI 2018 aasta aprillis avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) laste rasvumise seire uuringust selgus, et iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaalus või rasvunud.  Lasteaedade menüüd sisaldavad olulisel määral valget rafineeritud suhkrut ja jahu, mis on WHO sõnul põhilised tervisehädade põhjustaja TOP 3 haiguste nimistus: II astme diabeet, rasvumine, südame- ja veresoonkonna haigused. Kohalikuks probleemiks on  võrgustikupõhise koostöö puudumine omavalitsuste, MTÜde ja põllumajandustootjate vahel, mis tooks puhta täisväärtusliku toidu lasteaedade, koolide ja kodude toidulauale.

Menüüde analüüsimise aluseks olid kahe nädala menüüd, kuna toiduenergia arvestusel vaadatakse 10 päeva keskmist. Andmebaasi koguti 25.02-01.03 ja 04.03-08.03 nädalate menüüd. Menüüd edastasid kõik 23 Pärnu linna lasteaeda. Menüüde analüüsimist teostasid Eiri Silivälja Paikuse Lasteaiast, Katrin Tamm Terviseametist ja Ingrid Ploom Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Menüüde hindamisel pöörati tähelepanu toiduenergiale ja menüü mitmekesisusele ning vastavusele õigusaktidega kehtestatud toitlustamisnõuetele. Samuti uuriti kohaliku põllumajandustoodangu kasutamist menüüs.

Menüüde analüüsimise järel kogunes töögrupp, kes tegi kokkuvõtted ja koostas raporti.

Eiri Silivälja – Paikuse Lasteaed, majandusjuhataja-osaliselt tervisejuht

Merle Einola – Pärnumaa Arenduskeskus, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

Katrin Tamm- Terviseameti vaneminspektor

Aime Bräugautin – Pärnu Lasteaed Trall, majandusjuhataja

Sirle Tammelaan – Pärnu Ülejõe Lasteaed, majandusjuhataja

Krista Viira – Pärnu Mai lasteaed, toitlustusjuht

Tagli Pitsi – Tervise Arengu Instituut, toitumise ja liikumise valdkonna ekspert

Menüüde analüüsimisel paistis silma menüüde ebaühtlane tase ja kohati menüüde ühekülgsus, mida mõjutab paikkondade eripära ja kaugus Pärnu linna keskusest.

Edasise tegevuse eesmärk on korrastada ja tasakaalustada Pärnu linna lasteaedade menüüd ning käivitada lühike tarneahel lasteaedade ja väiketalunike vahel, mis toob kohaliku põllumajandustootangu lasteaedade toidulauale

Järgmise sammuna viiakse Tervise Arengu Instituudi toetusel läbi maakonna lasteaedade menüüde hindamine ning seejärel võetakse vaatluse alla Pärnu linna ja maakonna koolid.

Täismahus raportiga saab tutvuda SIIN!

 

 

31. mai 2019

Sarnased uudised