Pärnu linna ettevõtlustoetuse 2019 aasta III taotlusvoor on avatud

Pärnu linnas tegutsevad ettevõtted saavad esitada Pärnu Linnavalitusele taotlusi toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada linna ettevõtlust. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. september 2019.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ning tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks. Millised ettevõtted kvalifitseeruvad toetuse taotlejateks on kirjas Ettevõtlustoetuse andmise korras. Tutvu korraga SIIN.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30% projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 14. oktoobriks. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Lisainformatsioon ning taotluse vorm on kättesaadavad Pärnu linna veebilehel SIIN.

 

02. september 2019

Sarnased uudised