Pärnu linn avas ettevõtlustoetuste suvise vooru

Pärnu linn avas ettevõtlustoetuste suvise vooru. Taotlusi toetuse saamiseks saavad ettevõtted esitada 30. juunini.

Ettevõtlustoetuse eesmärk on suurendada Pärnus tegutsevate väikeettevõtete konkurentsivõimet ja arendada linnas ettevõtlust. Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, eksperdi kaasamiseks tehnoloogiaalasel nõustamisel, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetussumma alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud ka omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest.

Taotluse esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 30. juuni, toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 30. juulil.

Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Vaata lisaks: Ettevõtlustoetus 

Lisainformatsioon:
Argo Mättas
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse peaspetsialist
444 8360, 53045746
argo.mattas[at]parnu.ee

Allikas: parnu.ee

15. juuni 2020

Sarnased uudised