Pärnu linn annab ettevõtetele toetust

Pärnus (sh osavaldades) tegutsevad väikeettevõtted saavad oma konkurentsi- ja ekspordivõimekuse tõstmiseks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Ettevõtlustoetust saavad taotleda vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud maksuvõlgadeta väikeettevõtted, kelle peamiseks tegevuskohaks on Pärnu keskuslinn või osavallad. Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2020.

Täpsema info: Pärnu linna ettevõtlustoetus

28. veebruar 2020

Sarnased uudised