Maakonnad koondavad jõud turvalisuse tagamisel

24.-25. oktoobril toimub Toosikannus ühisseminar Pärnu-, Järva-, Harju- ja Raplamaa turvalisuse nõukogude osalusel. Tegemist on juba kolmanda omataolise seminariga, kus naabermaakonnad kogunevad vahetamaks infot, parimaid praktikaid ja kaardistamaks koostöövõimalusi. Eesmärk on ka ühtlustada teadmiseid Harju, Pärnu, Rapla, Järva maakonna turvalisuse nõukogude vahel.

Seekord on korraldajaks kolleegid Raplamaalt ning fookuses on narkootikumide teema.

Seminari eesmärk on:

  • Tutvumine lähinaabermaakondade turvalisuse alaste tegevustega, saada häid ideid paikkondlikuks tegevuseks, saada inimestega omavahel tuttavaks
  • Saada ülevaade narkoprobleemidest, ravi – ja rehabilitatsioonivõimalustest Eestis ning ideid narkopreventsiooniks paikkonna tasandil

Kõne all on narkoturg täna Eestis ja alaealiste narkoprobleemid.

Toimub kohtumine eksnarkomaaniga – kuidas saadakse narkomaaniks?

Külastatakse  narkorehabilitatsioonitalu Järvakandi lähistel Ahekõnnus.

Kavandatakse järgnevad tegevused maakondadeüleses koostöös.

04. september 2019

Sarnased uudised