Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Alatest 16.märtsist 2020 avatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada:

  • kohaliku omavalitsuse üksus
  • mittetulundusühing või sihtasutus
  • äriühing
  • riigiasutus või
  • avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja –kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool.
Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €).
Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020″ eesmärkidesse;
  • panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
  • sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
  • on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viieomavalitsuse ulatusega mõjuga).

Kooskõlastatult Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoguga esitatakse Pärnu maakonna ettepanekud ühtse nimekirjana

I vooru (16.03.-30.04.20) ning projektide ettepanekud tuleb esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu  hiljemalt 13. aprillil 2020 e-postile pol@pol.parnumaa.ee

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab Pärnumaa Omavalitsuste Liit  Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast.

Täiendav info SIIT

13. märts 2020

Sarnased uudised