Korruptsiooni ilminguid hakkab jälgima ühtne sisekontroll

Sugugi mitte kõikides Pärnumaa omavalitsustes ei ole asjad sisekontrolli koha pealt hästi olnud. Nüüd ühendasid viis valda jõud ja lasevad korruptsiooniriskide ennetamiseks välja töötada ühtse sisekontrollisüsteemi.

Möödunud aastal Mainori ettevõtluskõrgkoolis kaitstud lõputööst selgus, et paljudes omavalitsustes siseauditeid ei tehta. Samuti ei olnud üheski Pärnumaa vallas sisekontrolöri ega -audiitorit. Tori vallavanem Lauri Luur sõnas, et vajadus täiskohaga sisekontrolöri järele küll oleks, kuid väikesed vallad ei saa endale lubada täiskohaga sisekontrolöri: kasu oleks Luuri hinnangul väiksem kui kulu.

Kui läinud suvel oli kõne all kaks varianti – vallad kas palkavad mitme peale sobiva inimese või teeb auditeid ettevõte, mis hanke korras leitakse – on nüüd selgunud, et sõelale jäi esimene variant. Arendamisele tuleb omavalitsuste ühtne sisekontrollisüsteem.

“Pärnumaa on alati olnud edumeelne ja riigis esimeste seas eri valdkondade arendamisel,” lausus süsteemi arendaja leidmiseks hanke korraldanud Pärnumaa omavalitsuste liidu juhataja Indrek Klaassen. “Olgu tegemist maakonna arengustrateegia koostamise, ühistranspordikeskuse arendamise või omavalitsuste ühise sisekontrollsüsteemi loomisega.”

Ühtset süsteemi on Klaasseni sõnutsi vaja omavalitsuste juhtimisprotsesside tõhustamiseks ja selle ühine väljaarendamine on mõistlikum kui seda teha igas vallas eraldi. Samuti on viie omavalitsuse peale võimalik palgata üks spetsialist, mis tähendab, et omavalitsused suudavad raha tõhusamalt kasutada. Liiati oleks igal omavalitsusel osakoormusega pädevat ametnikku keeruline leida.

Eesmärk on töötada välja viie omavalitsuse ühtsed sisekontrollimeetmed ja -süsteem, mille abil omavalitsused saavad ennetada korruptsiooniriski ja tagada avatud valitsemise ning luua vastavad regulatsioonid ja analüüsida juhtimisprotsesse.

Selle käigus analüüsitakse olemasolevaid sisekontrollimeetmeid ja riskikohti ning selgitatakse välja ametnike ja asutusjuhtide korruptsiooniteadlikkus. Seejärel kujundatakse välja sisekontrollisüsteem ja -meetmed ning nende rakendamise süsteem.

Tulemuste alusel saavad omavalitsused rakendada sisekontrollisüsteemi näiteks nii endi kui ka vallavalitsuste hallatavate asutuste, valdade osalusega ettevõtete, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuses, kasutada uuenduslikke lahendusi sisekontrollisüsteemi paremaks toimimiseks ja tegevusvigade ennetamiseks ning riskide maandamiseks.

Suveks valmivas töös osalevad viis kohalikku omavalitsust: Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde ja Häädemeeste vald. Ülejäänud valdadest tunduvalt väiksem Kihnu jääb projektist välja.

Allikas:
Pärnu Postimees
16.03.2019
Meelis Kalme

16. märts 2019

Sarnased uudised