Kohaliku omaalgatuse programm on avatud!

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi tingimused on muutunud! Näiteks on nüüd maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta 2500 eurot ning meetmesse 2 esitatud projekti kohta 4000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest ja peab olema rahaline.

Enne taotluse koostamist soovitame tutvuda programmi uuenenud määruse ja hindamismetoodikaga ning osaleda infopäeval, kus tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine.

Infopäev toimub 11.03 kell 15.00, lisainfo ja registreerimine asub SIIN

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.04 kell 16.30 

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad SIIT

02. märts 2020

Sarnased uudised