Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne.

KOP määruse seletuskiri

Toetatud projektid

KOP 2019 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

 

Aruandevormid

Kevadvoor 2019 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati aprill 2019)

Meede 1_KULUaruanne

Meede 1_SISUaruanne

Meede 2_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne

 

Sügisvoor 2018 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2018)

Meede1_SISUaruanne_sügisvoor

Meede1_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne_sügisvoor

Meede2_KULUaruanne