Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määruse uus versioon kehtiv alates 1. märtsist 2020. Määruses on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne.
Hindamismetoodika 2020

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

Eelnev 9. märtsil 2018 kehtima hakanud määrus, mis kehtib 2019 aasta projektidele asub SIIN

 

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:
– Kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

– Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi kevadvooru taotlusi võeti vastu 02. märtsist kuni 1. aprillini 2020.

KOP-i infopäeval Pärnus, 11. märtsil 2020 tutvustatati uuenenud programmi tingimusi.

Infopäeva ettekannet näed SIIT

Kevadvoor 2020 taotlus-, eelarve- ja aruandevormid:

KOP 2020 Meede 1 Taotlusvormi abimaterjal
KOP 2020 Meede 1 TAOTLUSvorm
KOP 2020 Meede 1 EELARVEvorm

KOP 2020 Meede 1 KULUaruanne
KOP 2020 Meede 1 SISUaruanne

KOP 2020 Meede 2 Taotlusvormi abimaterjal
KOP 2020 Meede 2 TAOTLUSvorm
KOP 2020 Meede 2 EELARVEvorm

KOP 2020 Meede 2 KULUaruanne
KOP 2020 Meede 2 SISUaruanne

 

Toetatud projektid

KOP 2020 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)
KOP 2019 sügisvoor (
rahastuse saanud projektide tabel)
KOP 2019 kevadvoor
(rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

 

Aruandevormid

Sügisvoor 2019 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2019)

Meede 1 KULUaruann
Meede 1 SISUaruanne 

Meede 2 KULUaruanne
Meede 2 SISUaruanne

 

Kevadvoor 2019 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati aprill 2019)

Meede 1_KULUaruanne

Meede 1_SISUaruanne

Meede 2_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne

 

Sügisvoor 2018 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2018)

Meede1_SISUaruanne_sügisvoor

Meede1_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne_sügisvoor

Meede2_KULUaruanne