Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne. KOP määruse seletuskiri

2019.a kevadvoor

2019.a kevadvoor on avatud ja taotlusi võetakse vastu alates 01.03.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 01.04 kell 16.30 aadressile kop@parnumaa.ee

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

Meede 1: Kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna

liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Täpsem info:

Daisi Sprenk,

kop@parnumaa.ee,

tel 5345 5161

Infopäeva ettekanne

Kevad 2019 taotlusvormid: 

Meede 1 taotlusvorm abimaterjal

Meede 1 taotlusvorm 

Meede 1_Eelarve_vorm

 

Meede 2 taotlusvorm abimaterjal

Meede 2 taotlusvorm

Meede 2_Eelarve_vorm

 

Hindamismetoodika 2019

 

Meede 1_KULUaruanne

Meede 1_SISUaruanne

 

Meede 2_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne

Varasemalt toetatud projektid

KOP 2018 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

Aruandevormid

Sügisvooru 2018 aruanded (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2018):

Meede1_SISUaruanne_sügisvoor

Meede1_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne_sügisvoor

Meede2_KULUaruanne

 

Kevadvooru 2018 aruanded (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitati mai 2018):

KOP18-Meede1_KULUaruanne

KOP18-Meede1_SISUaruanne_kevadvoor

KOP18-Meede2_KULUaruanne

KOP18-Meede2_SISUaruanne_kevadvoor