Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne.
KOP määruse seletuskiri

Hindamismetoodika 2019

KOP Sügisvoor 2019

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:
– Kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

– Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlusi võetakse vastu alates 30.augustist.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1.oktoobriks kell 16.30 aadressile kop@parnumaa.ee.

Sügisvoor 2019 materjalid

KOP 2019 Meede 1 taotlusvorm abimaterjal

KOP 2019 Meede 1 Eelarve vorm 

KOP 2019 Meede 1 taotlusvorm 

KOP 2019 Meede 2 taotlusvorm abimaterjal

KOP 2019 Meede 2 Eelarve vorm 

KOP 2019 Meede 2 taotlusvorm 

KOP 2019 Meede 1 KULUaruanne

KOP 2019 Meede 1 SISUaruanne 

KOP 2019 Meede 2 SISUaruanne 

KOP infopäeva ettekanne 05.09.19

Toetatud projektid

KOP 2019 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)
KOP 2019 kevadvoor
(rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

 

Aruandevormid

Kevadvoor 2019 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati aprill 2019)

Meede 1_KULUaruanne

Meede 1_SISUaruanne

Meede 2_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne

 

Sügisvoor 2018 (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2018)

Meede1_SISUaruanne_sügisvoor

Meede1_KULUaruanne

Meede2_SISUaruanne_sügisvoor

Meede2_KULUaruanne