Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Info 2019 kevadvooru kohta avaldatakse märtsis!

 

Hindamismetoodika, siit näeb, mida hindajad hindavad.

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne.

KOP määruse seletuskiri

 

Varasemalt toetatud projektid

KOP 2018 sügisvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

KOP 2018 kevadvoor (rahastuse saanud projektide tabel)

Aruandevormid

Sügisvooru 2018 aruanded (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitatati oktoober 2018):

KOP18-Meede1_SISUaruanne_sügisvoor

KOP18-Meede1_KULUaruanne

KOP18-Meede2_SISUaruanne_sügisvoor

KOP18-Meede2_KULUaruanne

 

Kevadvooru 2018 aruanded (kehtib neile, kelle projekti taotlused esitati mai 2018):

KOP18-Meede1_SISUaruanne_kevadvoor

KOP18-Meede1_KULUaruanne

KOP18-Meede2_SISUaruanne_kevadvoor

KOP18-Meede2_KULUaruanne