Käivitunud on uue tugivõrgustiku „Sattusin kampa“ tegevus

Pärnu politseijaoskonna eestvedamisel toimus märtsis seminar “Sattusin kampa”, kus kokku said Pärnumaa politseinikud, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad ja muud koostööpartnerid, et jagada parimat praktikat probleemsete noortega toimetulekuks. Arutleti noortega seotud maakonna võrgustike tugevdamise üle.

Seminaril juhiti tähelepanu vaimse tervise tähtsusele ja räägiti noorte kambakultuurist ning põhjustest, miks noor üldse satub halvale teele, kuidas seda aegsasti märgata ja teda õigete valikute tegemisel toetada. Seminarijärgselt moodustati juhtrühm jätkutegevuste elluviimiseks, kuhu kuulub Pärnumaa Arenduskeskus, Politseijaoskond ja noorsootöötajate esindajad. Koostööpartnerid on Sotsiaalkindlustusamet ja MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus ning Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus.

Fookus on  varajase riskilapse märkamisel ja temaga kontakti leidmisel.

Seminar  ja uue tekkinud võrgustiku tegevus on seotud maakonna turvalisusega  ning tähtsustab noorsootööd kui siseturvalisuse olulist valdkonda.

 

31. märts 2019

Sarnased uudised