Indrek Klaassen: esimene aasta Arenduskeskuses

Valides mind Arenduskeskuse juhi kohale püstitas Nõukogu esimeseks aastaks kaks prioriteetset ülesannet: rakendada tööle väljatöötatud struktuur ning koostada Pärnumaale arengustrateegia. Isiklikus plaanis võtsin endale täiendavalt neli lisaeesmärki: Arenduskeskuse ja VisitPärnu veebilehed saavad korda,  Pärnumaa saab rahvusvahelise lennuühenduse, Pärnumaale luuakse korralik ettevõtlusinkubaator koos edulugude näitusalaga ning Pärnumaa tootjatelt pärit toit jõuab poelettidele.

Kuidas on läinud? Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse eestvedamisel ühendasime Arenduskeskuse alla Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Pärnumaa Turismi ning Maavalitsuse järgselt Pärnumaa Omavalitsuste Liidule ja omakorda Arenduskeskusele delegeeritud tegevused. Ellu on kutsutud Pärnumaa arenguvedur.

Edulugudest olulisemad on uue struktuuri ja juhtimismudeli rakendamine (Esimese aasta lõpuks töötab meil kokku 14 töötajat); Pärnumaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2023(25) valmimine; üle-eestilise koolinoorte äriideede konkurssi „Bright Minds“ ( 94 õpilast, 26 äriideed) 1. koht kolmandat aasta järjest; Ettevõtlusinkubaatoris viibis arendamisel 6 inkubanti, kellest Apocalypto Kids saavutas Euroopa suurimal lasteriiete messil Pitti Bimbo parima uue kaubamärgi auhinna. Nii parnumaa.ee kui visitparnu.com ja seega kogu Pärnumaa interaktiivne kuvand on viidud täiesti uuele kvalitatiivsele tasemele. Pärnu Lennujaama lendaja on leitud. Kui lennujaama rekonstrueerimine kulgeb plaanipäraselt avame 2020. aastal hooajalise Pärnu-Helsingi lennuliini. Ettevõtlusinkubaatori ja TÜ Pärnu Kolledži arenguhüppe ellukutsumiseks oleme ette valmistanud ühisprojekti koondnimega KOBAR, mille tulevik otsustatakse sügisel. Ning Pärnumaa talude toodetud toidukaubad on jõudnud RIMI keti “Talu toidab” osakonna lettidele. Viimase eesmärgi täitumise taga on küll tubli Pärnumaa Toiduvõrgustiku OTT-i tiim (Otse Tootjalt Tarbijale), kuid uhked oleme selle üle ka meie.

Detailsema info Arenduskeskuse valdkonnapõhistest tegevuste tulemustest saate 2018 majandusaasta aruande tegevustulemuste ülevaatest SIIN.

Suurimaks väljakutseks kujunes aga uue organisatsiooni esimese eelarve koostamine ja selle täitmine. Samuti edenes vaevaliselt uue strateegia tegevuskava rakendamise läbirääkimiste taustal 2019 eelarve vastuvõtmine. Tänaseks oleme palju targemad, teinud järeldused, võtnud kasutusele vastavad meetmed ning vaatame lootusrikkalt tulevikku. Lisaks Arenduskeskuse traditsioonilistele arendusvalkondadele on töös mitmed lühema- ja pikemaajalised projektid: Rail Balticu ehitamise toetamine, Rail Balticu Pärnu kaubaterminali ühenduskoridoride uuring, Pärnu lennuvälja rekonstrueerimisel lendaja leidmine, TÜ Pärnu Kolledži-Ettevõtlusinkubaatori-Arenduskeskuse ühisprojekt KOBAR, koostöös Lääne-Eesti maakondadega Bioressursside kaardisamine, Pärnumaa jäätmekorralduse tsentraliseeritud süsteemi loomise võimaluste analüüsimine, Pärnumaa omavalitsuste ühtse sisekontrollsüsteemi loomise analüüsimine jms.

Pärnumaa saab olla uhke, et Arenduskeskuses on tööl oma valdkonna parimad, kes sageli ka oma isikliku aja arvelt veavad eest Pärnumaa arengut. Minu kui juhi roll on olnud inspireerida, näidata eeskuju ning mitte takistada Pärnumaa arengut. Ei saa öelda, et olen Arenduskeskuse esimese aastaga täiesti rahul, kuid häbeneda ei ole samuti põhjust.

Soovin meile ja Pärnumaale palju õnnestumisi ettevõetud plaanide realiseerimisel!

 

05. juuni 2019

Sarnased uudised