Eesti 2035: 30tunnine töönädal ja tühjad hooned rahvale

Esmaspäeva pärastlõunal kogunes Estonia Resorti hotelli saalitäis noori ja vanu arvamusliidreid ning eksperte, et üheskoos arutleda, kuidas jõuda Eestis parema tulevikuni. Osalejad käisid muu hulgas välja nii 30tunnise töönädala kehtestamise kui meeste tervisekäitumise parandamise.

“Eelmise aasta kevadel algatas valitsus pikaajalise strateegia koostamise. Ajastus on väga hea, planeerida ja läbi mõelda on vaja ja enamik valitsuse arengukavu lõpeb. Lõpeb ka konkurentsivõime kava “Eesti 2020”, uue perioodi tõukefondide raha vajab planeerimist,” lausus riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik avasõnas.

Seejärel toimus sisuline arutelu kohaletulnute vahel: milline võiks olla Eesti 2035. aastal ja kuidas seatud eesmärkideni jõuda? Lepiku sõnutsi saadi selle käigus märkimisväärset tagasisidet, et nii täpsustada sihte kui kavandada reforme.

Konkreetse ideena oli päevakorral näiteks 30tunnise töönädala kehtestamine, mis võiks leevendada tööjõupuudust. Samuti nimetati vajadust hakata kasutama tühjalt seisvaid hooneid kogukonna heaks.

“Läbi käis mitu tervisega seotud teemat, näiteks tuli ettepanek võtta tõsiselt ette meeste tervisekäitumise parandamine või tervisemurede ennetamine juba alates lasteaiast. Nimetati töökarjääri reformi, elukestva ja ümberõppe soodustamist,” loetles Lepik. Mitu ettepanekut puudutasid piirkondade vaheliste lõhede vähendamist, näiteks regionaalsete koefitsientide rakendamist toetuste jagamisel ja maksuerisusi.

Rõõmustava tähelepanekuna tõi Lepik esile noorema generatsiooni osalemise. “Aasta 2035 on täpselt see aeg, kui nemad on täisealised, aktiivsed ühiskonnaliikmed, seepärast on üli­oluline, et nad oleksid Eesti tuleviku kujundamise juures,” rõhutas ta.

Kuna äsja valmis “Pärnumaa 2035” arengukava, tekkis Pärnumaa arenduskeskuse juhil Indrek Klaassenil küsimus: kuidas suhestub loodav strateegia maakonna arengukavaga?

“Maakonnad olid selles töös meist sammu ees,” tõdes Lepik. “Seekord tehtigi arengukavu ka maakondades metoodiliselt ja me proovime rahandusministeeriumi abiga seda pilti koondada.”

Töö strateegiaga jätkub.

Allikas: Pärnu Postimees
12. juuni 2019
Meelis Kalme
Foto: Urmas Luik

13. juuni 2019

Sarnased uudised