Digitaliseerumise eest ei pääse

2019. aasta veebruaris jõudis lõpule maakondlike digitaliseerimise ja personalijuhtimise digiauditite protsess Pärnumaal, millega kaardistati Pärnumaa oluliste tööandjate suurimad väljakutsed personalijuhtimise ja tööstuse digitaliseerimise valdkonnas. Sarnased auditid on tänaseks läbi viidud pea pooltes Eesti maakondades ning ka Pärnumaa Arenduskeskuse partneriteks selles protsessis olid valdkondlikud spetsialistid IMECC-ist ja Personalidisaini OÜ-st.

Pärnu maakonna arengukava koostamise käigus 2018. aastal läbi viidud analüüsidest selgus, et suurimaks maakonna ettevõtete kasvu pidurdavaks teguriks on tänaseks kujunenud hüppeliselt kasvavad tööjõukulud, oskustöötajate osas valitsev tööjõupuudus ning tootmise vähene efektiivsus. Riiklikes tegevuskavades fookusesse tõstetud digitaliseerimine ja automatiseerimine on võimalikeks lahendusteks ka Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel. Kindlasti ei ole ettevõtteil jõukohane ega otstarbekas kõiki digitaliseerimisega kaasnevaid muutusi korraga ette võtta, oluline on välja selgitada eelseisvate parendusprojektide prioriteetsus ja nende läbiviimise järjekord. Lisaks uute tarkvaralahenduste juurutamisele tuleb panustada ka sisemiste protsesside pidevale parendamisele. Digitaliseerimisega sama oluline on ka protsessides osaleva personali üha kvaliteetsem juhtimine, hoidmine ja motiveerimine ning auditite eesmärk oligi anda osalejaile lihtsa diagnostikatööriista abil ülevaade vastava valdkonna arendamisvajadustest oma ettevõttes.

Avaseminar toimus 6.11.2018 ja lõpuseminar 1.02.2019. Digiauditite täitmise perioodiks oli 08.11-21.12.2018, kuid auditite läbitegemise võimalus on huvitatud ettevõtteile jätkuvalt avatud.

Digiauditeid täideti 30 korral, 16 personalijuhtimise ja 14 digitaliseerimise auditit. Kokku osales digiauditites 20 erinevat ettevõtet, neist 10 läbis mõlemad auditid. Lõpuseminari päeval toimus auditeid läbinud ettevõtetele 6 personaalset personalijuhtimise konsultatsiooni ja 4 digitaliseerimise konsultatsiooni, lisaks toimusid veebruaris IMECC-i konsultatsioonid veel 5-s Pärnumaa ettevõttes kohapeal.

2019. aasta jätkutegevusena Pärnumaal toimus 21.05 digitaliseerimise praktilisi aspekte käsitlev ja digitaalset tööriistakasti tutvustav töötuba ning EAS-i vastava digiinvesteeringute meetme avanemise järel on 19.09 tulemas ettevõtete juhtidele mõeldud koolitus, kus tutvustatakse digimuutuste elluviimise vahendeid ja toetusi.

EASil avanes uus digitoetuse meede, mille eesmärk on julgustada tööstusettevõtjaid investeerima digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu ning automatiseerimisse.

Maksimaalne toetuse summa ettevõttele on 200 000 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 10-50%. Digitoetuse taotlemine toimub EASi e-teeninduse kaudu https://www.eas.ee/teenus/digitoetus/. Enne taotluse esitamist on vajalik teha ettevõttes digidiagnostika, mille tegemiseks võib kasutada EASi digidiagnostika toetust, lisainfo leiate SIIT.

30. mai 2019

Sarnased uudised