Avati väikesaarte programmi taotlusvoor

2. jaanuarist kuni 2. märtsini  on avatud väikesaarte programmi taotlusvoor, mille raames saab taotleda toetust projektidele, mis tõstavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.  Programm hõlmab mandri ja saarte vahelist transpordiühendust, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, erivajadustega inimeste ligipääsu esmatähtsatele teenustele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid, eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

2019. aastal toetati väikesaarte programmi kaudu üheksat projekti, sealhulgas hõljuki soetamist Manija saarele ja helikopteri maandumisplatsi rajamist Kihnu saarele, parandades sellega saareelanike kiiret meditsiiniabi kättesaadavust.

Väikesaarte programmi kuuluvad Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Projekti kohta võib toetust saada 130 000 eurot. Oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti ettevõtmise kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Programmi elluviimise eest vastutab RTK.

Taotlus tuleb esitada RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Lisainfo SIIT

02. jaanuar 2020

Sarnased uudised