Arenduskeskus hakkab koostöös kohalike ettevõtjatega tudengistipendiumi maksma

Tuleva aasta kevadest hakatakse maakonna ettevõtete, kõrgkoolide stipendiumifondide ning Pärnumaa arenduskeskuse koostöös üliõpilastele Pärnumaa tudengistipendiumi maksma.

Loodava stipendiumi eesmärk on viia kohalikud ettevõtjad ning neile vajalikke erialasid omandavad üliõpilased kokku juba tudengipõlves. Kõrgkoolide välja antav rahaline toetus on mõeldud üliõpilastele siinsete ettevõtetega seotud aktuaalsete teemade uurimiseks või probleemide lahendamiseks.

Stipendiumi saajad peavad tegema praktikad ja seostama oma lõpu- või uurimistööd ettevõttega ning lahendama nende raames ettevõtte antud probleemi või arendusülesande. Samas ei tohi nad olla vastavate ettevõtete töötajad.

Rahalist stipendiumi saavad taotleda täiskoormusel õppivad vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilased, kellel puuduvad õppevõlgnevused.

Vastavad lepingud on juba sõlmitud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga ning Tartu Ülikooliga on läbirääkimised käimas.

Esimeste stipendiumite väljamaksmiseni loodetakse jõuda juba kevadsemestril. Selleks peavad ettevõtted selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses arenduskeskusega ühendust võtma.

Ühe stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele 450 eurot ja magistriõppes õppivale üliõpilasele 550 eurot kuus.

Lisainfo:
Pärnumaa Arenduskeskus
e-post info@parnumaa.ee
telefon 5551 7755

27. november 2019

Sarnased uudised