Pärnumaa Arenduskeskusel täitus 1 aasta

Indrek Klaassen

Pärnumaa Arenduskeskuse juht

Aasta tagasi loodi Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna poolt maakonna tasakaalustatud arenguks sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus. Mai kuus selle organisatsiooni juhiks saades, teadsin, et tegemist on suure väljakutsega, kuid samas ka väga suurt rahulolu pakkuva ametiga.

Mitmed mu tuttavad on küsinud, et mis see Arenduskeskus täpselt on? Minu vastus neile on tavaliselt selline- oleme Pärnumaa omavalitsuste koostööorganisatsioon ja me töötame Pärnumaa arengu nimel väga mitmes valdkonnas. Visioon on olla esmane, asjatundlik ja tunnustatud koostööpartner Pärnumaa arenguga seotud valdkondades ning missioon on inspireerida maakonda arenema, olles ise kompetentseks eestvedajaks. Oleme partneriks omavalitsuste liidule ja riigile maakonna arenguga seotud tegevuste elluviimisel.

Kuid, mis selle kõige taga täpsemalt siis on?

Arenduskeskuses valmis sel aastal arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“. See on põhjalik vaade ajahorisondi – aasta 2035 – taha ja markeerib maakonna soovitud tulevikku, näidates, millistele väljakutsetele tuleks maakonnas keskenduda. Lisaks saavad meie majas tuge ja nõustamist alustavad ja tegutsevad ettevõtted ning eraldi toimuvad üritused nais-ettevõtjatele. Fookuses on ka noorte ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Samuti tegeleme Pärnumaa turismi arendamise ja turundamisega. Lisaks anname nõu ja tuge erinevatele vabaühendustele ning toetame rahva turvalisuse ning tervislike eluviiside arendamist. Oleme osa Europe Directi teabekeskuste võrgustikust ning  kuulume maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Aga, mida see kõik tähendab? Kuidas näeb välja üks nädal Arenduskeskuses?

Esmaspäeval toimus Pärnu Lennujaama teemaline kohtumine, sest hetkel on prioriteediks 2020 aastal rekonstrueeritava lennujaama käivitamine. Eesmärk on kiired ja mugavad ühendused lähimate rahvusvaheliste keskustega, mille kaudu pääseme nii meie, kui meie juurde tulla soovivad inimesed liikuma. Peame selle nimel, kes, millal ja kuidas hakkab siia lendama, tegutsema iga päev. Tegevuskavad, konsultatsioonid, kohtumised, messid ja turunduskampaaniad erinevatele sihtkohtadele.

Teisipäeval toimus ettevõtjatele suunatud konverents, kus jagati kogemusi ettevõtluse erinevatest tahkudest ja sõlmiti uusi kasulikke kontakte. Sellise suure konverentsi korraldamise köögipoolega hakkamasaamine niivõrd väikse meeskonnaga on minu jaoks seni imetlusväärne. Samuti toimus sel päeval nais-ettevõtjate kogunemine, kus kaks nais- juhti jagasid oma ärikogemusi.

Kolmapäeval toimus turvalisuse nõukogu, kus arutati selle üle, kuidas kohalikud elanikud ja vabakonnad saavad omaltpoolt panustada piirkonna turvalisusesse. Samuti kogunes rahvatervisekomisjon, mis jätkab maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamist eesmärgiga saada ülevaade rahva tervise ja heaolu hetkeseseisust ning anda suunad ja tegevused olukorra parendamiseks.

Neljapäeval avaldasime uuenenud ilmega Visit Pärnu kodulehe. Uus platvorm annab võimaluse Pärnumaad tutvustavat infot paremini lugejatele kättesaadavaks teha. Kindlasti on suur töö lehekülje sisu – piltide, videote, info ja tekstide osas veel ees, kuid koduleht on kui elav organism, mis peab pidevalt muutuma ja edasi arenema. Lisaks toimus digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditite infoseminar Pärnumaa ettevõtetele.

Reede hommikul sõime torti, kuna kõik omavalitsuste volikogud kinnitasid maakonna arengustrateegia ning see oli hea võimalus tänada tervet meeskonda suure panuse eest ning tähistada suure töö lõpule saamist. Samuti toimus reedel mini- ja õpilasfirmade laat, kus järeltulev põlvkond sai oma esimesed kogemused ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest.

See on väljavõte väljapaistvamatest tegevustest, kuid tööpõld on lai ning soovime olla pidevalt arenev ja hea koostööpartner terve maakonna erinevatele organisatsioonidele.

Pärnumaa Arenduskeskuse juhina tunnen enamasti suurt uhkust meie maakonna üle. Kuid on ka mitmeid teemasid, mille üle südant valutan:

  • Pärnu Kolledži areng
  • Ettevõtlus- ja loomeinkubaator Pärnumaal
  • Kiired ühendused teiste (suur)linnadega
  • Tugevad ja koostööaltid omavalitsused
  • Aastaringne turism ning teenuste ja teeninduse kvaliteet
  • Kultuurisündmuste mitmekesisus
  • Vabatahtlike tegevuse toetamine
  • Kohaliku toidukultuuri edendamine

Tegemist on suurte väljakutsetega tervele meie maakonnale. Need on teemad, mis vajavad väga mitmete osapoolte koostööd ja rahalist panust. Kui saaksime need teemad lahendada maakonnale parimal viisil ning kõiki huvigruppe arvestavalt, siis oleks see suur samm edasi ning Pärnumaa muutuks veelgi atraktiivsemaks kohaks, kus elada ja töötada ning mida turistina külastada.

Pärnumaa Arenduskeskusel on esimese sünnipäeva järgselt suur eesmärk saada üleminekuajast kiirelt ja valutult üle ning uue ja ühtse meeskonnana veelgi suuremaid võite Pärnumaa heaks koju tuua. Inimesed meie meeskonnas on sel aastal näinud peaaegu kõiki organisatoorseid muudatusi- liitumised, kolimine ja koondamised. See kõik on olnud raske, kuid loodan, et üheskoos liigume hoogsalt edasi ja lihvime meie kalli Pärnumaa säravaimaks Läänemere Pärliks, just nagu näeb ette Pärnumaa arengustrateegia kõige positiivsem stsenaarium.

Head uut aastat Pärnumaa!

Pärnumaa Arenduskeskuse meeskond: (vasakult Hando Murumägi, Kaire Piiroja, Indrek Klaassen, Merle Einola. Liisa Mägi, Daisi Sprenk, Heiki Mägi, Katrin Sibul, Mari Erm- Reining, Margit Kool, Svea Uusen)

29. detsember 2018

Sarnased uudised