"Tööstuse digitaliseerimine ja toetusvõimalused" infoseminar ootab osalema

Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) koostöös toimuval seminaril tutvustatakse tootmise efektiivsuse tõstmise praktilisi võimalusi, keskendudes eelkõige tootmise digitaliseerimise lahendustele.

Samuti tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, mis kergendavad esimeste sammude tegemist enda tootmise efektiivsuse suurendamisel, näiteks: KIK ressursitõhusese meede, EAS digidiagnostika meede jt. Seminarid on suunatud töötleva tööstuse ettevõtetele.

Seminar toimub 11. märtsil kl 10.00-14.00 Strand SPA & Konverentsihotellis, A. H. Tammsaare puiestee 35 Pärnu

Ajakava
11.00 Kogunemine
11.10 Moderaatori avasõnad, päeva tutvustus
Doris Põld, ITL IKT klastrijuht
11.20 Ressursitõhususe toetusmeetme tutvustus
Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium
11.45 Ressursitõhususe analüüsi läbiviimine ettevõttes
Indrek Raide, Nordic Energy Solutions
12.10 EASi toetused, tööstuse digitaliseerimine
Anari Lilleoja, EAS ettevõtlustoetuste koordinaator
12.40 Kohvipaus
13.00 Praktilised näited, kuidas digitaliseerimise kaudu tootmise efektiivsust tõsta – kogemuslood ja lahendused:
– Evocon – Praktilised näited ettevõtete efektiivsuse tõstmisest digitaalse tööriista kaudu
– Fujitsu Eesti – Praktiline näide, kuidas töökohtade halduse digitaliseerimise kaudu tõsta töötajate efektiivsust
– Ericsson Eesti – “Ideid targa tehase loomiseks Ericssoni näitel”

Personaalsed konsultatsioonid ettevõtetes

Keskkonnaministeerium pakub mäe- ja tööstusettevõtetele (EMTAK B ja C) ressursitõhususe teemalisi konsultatsioone ettevõttes kohapeal. Konsultatsioone viivad läbi Keskkonnaministeeriumi koostööpartnerid ettevõtetest Arton Energy ja DeltaE Inseneribüroo.

Konsultatsioonid on tasuta, huvi korral võtke ühendust Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse projektijuhi Jaana Merisaarega tel 626 0746 või emailil jaana.merisaar@envir.ee

EASi GreenICT programm

Eesti-Norra taasavanevas koostööprogrammis toetatakse Eesti ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsi- ja koostöövõime kasvu ressursisäästu edendavate uuenduslike IKT projektide abil. Programmi on eriti oodatud osalema ettevõtted, kellel juba on partnerettevõte Norras või on soov leida partner. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.
Koostööprogrammi käigus aitab EAS ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ja matchmaking-ürituste, nõustab toetuse taotlemisel ja toetab projekti elluviimisel.
Partnerite leidmiseks täitke palun partnerotsingu vorm.

Ootame programmist osa võtma Eesti ettevõtteid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Partneritena saavad osaleda ka mõlema riigi MTÜ-d, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid, klastrid.

Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

  • Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine, nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm);
  • Heaolutehnoloogiad (e-tervise lahendused);
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT).

Eesti-Norra koostööprogrammi raames toetatakse:

  • Innovaatiliste toodete, teenuste ja protsesside arendamist tööstusinnovatsiooni ja IKT valdkonnas.
  • Uute toodete ja teenuste arendamist heaolutehnoloogiate valdkonnas.

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Projektidele makstakse toetusteks 18,5 miljonit eurot. Projekti toetuse määr on 25-75% sõltuvalt kavandatavast tegevusest ja toetuse tüübist. Väikeprojekti  keskmiseks pikkuseks on 3-4 kuud ja põhiprojekti pikkuseks kuni 36 kuud. Väiketoetuse summa on 10 000 – 20 000 EUR projekti kohta ja põhitoetuse summa 200 000 – 700 000 eurot (kuni 1 250 000 eurot heaolutehnoloogiate arendamise projektides).

Eesti-Norra koostööprogramm GreenICT on aastatel 2008–2014 kestnud Green ICT programmi järglane. Vt ka eelmist programmi tutvustavat videot ning toetust saanud projekte.

Rakendub VTA piirang.

Lisainfot saab EASi koordinaatorilt Anari Lilleojalt, tel. 627 9452 või emailil Anari.Lilleoja@eas.ee

25. veebruar 2019

Sarnased uudised