Aasta tegija tunnustuse pälvivad eraisikud ja/või organisatsioonid, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja kelle tegevuse tulemusena toimuvad Pärnumaa kodanikuühiskonnas märkimisväärsed arengud ja sündmused.

Kodanikuühiskonna eestvedajate tunnustamine on 2020. aasta sügisel toimumas ühise tunnustusüritusena “PÄRNUMAA TEGIJAD 2020”, eesmärgiga lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi.

 

2019. aasta tunnustused anti üle Pärnumaa vabaühenduste inspiratsiooni- ja tänupäeval „Appi, mind kiidetakse!“ 27. novembril. Infot sündmuse kohta leiab SIIT

2019. aastal jagati kiitust ja tunnustust järgmistes kategooriates:

Aasta vabatahtlik 2019.  Ta on aktiivne Pärnumaalane, kes panustab regulaarselt oma aega ja energiat vabaühenduse tegevustesse, tehes seda vabatahtlikult ja omakasupüüdmatult. Aastal 2019 on ta olnud eriti tubli ning paistnud teiste seast rohkem silma oma pühendumuse ja aktiivsuse osas.  

Esitatud kandidaadid:
Andra Sõmer
Heleri Wazza
Merit Eier
Marko Looring
Liivi Tõnissaar
Aadi Saar
Aneli Toht
Kerli Kirsipuu
Vaike Viilberg
Lille-Õie Joosepson
Heleri Wazza
Väino Lensment
Sirje Soovik
Merit Matsalu
Lilia Urb
Karoliine Aus
Triini Viks
Virgo Vahenõmm
Annika Urbel

Aasta vabaühendus 2019. MTÜ, sihtasutus või seltsing, mis tegutseb Pärnumaal ja mis on olnud kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte, hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, on koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, teistele ühendustele innustajaks ja inspiratsiooniks.

Esitatud kandidaadid:
Häädemeeste Suurküla MTÜ
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi
Libatse külaselts
MTÜ Tunne
MTÜ Mailane
MTÜ Öövalgel
Kõmsi Külaselts
Hanila Laulu-ja Mänguselts
MTÜ Pärnumaa Vibujaht
Jaagupi Vabatahtlik Merepääste
Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna Saarde jaoskond
MTÜ Lõpe Noored

Pärnumaa Vabakonna silmapaistvaim tegu 2019. Otsime vabaühenduse või eraisiku(te) algatus (sündmus, teenus, projekt vms), mis on teistest rohkem esile tõusnud, sest on kas uuenduslik, vajalik, originaalne või avaldanud positiivset mõju elule Pärnumaal. See võib olla ka sündmus, mis on silma jäänud ja väärib tunnustust, sest on mõjutab paljusid. Kirjeldada nii MTÜ/kogukonna panust, eestvedajaid, partnereid.

Esitatud kandidaadid:
Classic Pärnu ratsavõistlus Pärnu rannas
Lihula kohvikutepäev
Libatse küla Jaanisimman koos romuralliga
Perepäev “Kaitseinglid” Vändras
Muinastulede öö Kihnu saarel

 

Mittetulundusühenduste tegevuse toetaja 2019. Organisatsioon (ettevõte, MTÜ, sihtasutus, KOV, eraisik), mis panustab aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse ja on hea koostööpartner vabaühendustele. Toetus võib olla nii materiaalne, rahaline kui nõu ja jõud. Talle võib alati kindel olla.

Esitatud kandidaadid:
OÜ Karo Mets
AS Kihnu Veeteed
AS Pärnu Vesi
Cramo Estonia AS
Pärnu Linnavalitsus
Lääneranna Vallavalitsus
AS K.Met

2019 tunnustatud:

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi – aasta vabaühendus
MTÜ Tunne – aasta üllataja
AS K.Met – mittetulundusühenduste tegevuse toetaja
Aadi Saar – suure südamega metsatark, zürii eripreemia aasta vabatahtlik kategoorias
Väino Lensment –  aastate vabatahtlik, zürii eripreemia aasta vabatahtlik kategoorias
Lilia Urb – aasta vabatahtlik
Karoliine Aus – aasta vabatahtlik
Annika Urbel – aasta vabatahtlik
Perepäev “Kaitseinglid” Vändras – vabakonna silmapaistvaim tegu

2018 tunnustatud:

JCI Pärnu – aasta vabaühendus
Lihula Coop – vabakonna toetaja
Reet Laos – aasta vabatahtlik
Priit Neeme – aasta vabatahtlik
Teevi Künnap – aasta vabatahtlik
Rõõmsate laste festival – Vabakonna silmapaistvaim tegu 2018 (Rõõmsate Laste MTÜ)

2017 tunnustatud:

Kärnataja HC – aasta vabaühendus
Kihnu vallavalitsus – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Kabli Pagar – vabakonna toetaja äriettevõte
Ivo Kivisaar – aasta vabatahtlik
Astrid Hindriks – aasta vabatahtlik
Getlin Uudikas – aasta vabatahtlik (MTÜ Noore Vanema Perekeskus)
Koostöötamiskeskuse Forwardspace avamine – aasta tegu (MTÜ Forwardspace)

2016 tunnustatud:

MTÜ Kihnu Mere Selts – aasta vabaühendus
Tõstamaa Vallavalitsus – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Piljardiklubi Pool 8 – vabakonna toetaja äriettevõte
Ainar Nurmik – aasta vabatahtlik (Uduvere selts)
Marek Aluste – aasta vabatahtlik (Sindi Tuletõrje selts)
Liia Kukk – aasta vabatahtlik (Pärnu Uuskasutuskeskus)
Pärnumaa külade võistlusmäng “Turvaline küla”– aasta tegu (Pärnumaa Kodukant)

2015 tunnustatud:

MTÜ Pesapuu – aasta vabaühendus
Surju vald – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Estonia SPA Hotels – vabakonna toetaja äriettevõte
Helen Tomar – aasta vabatahtlik (MTÜ Vanem vend, vanem õde)
German Barinov – aasta vabatahtlik (abipolitseinik Lääne Prefektuur)
Birgit Ojamets – aasta vabatahtlik (Soometsa külaselts)
Meie küla pidu – aasta tegu (Lindi küla)

2014 tunnustatud:

MTÜ Randivälja Külaselts – aasta tegus vabaühendus
Vändra vald– vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
OÜ Roverto– vabakonna toetaja äriettevõte ( toidupanga toetaja)
Jekaterina Skorikova- aasta vabatahtlik (MTÜ Vanem vend, vanem õde)
Janor Aasa– aasta vabatahtlik (Uduver külas)
Kultuurisündmus “100 aastat Saarde kihelkonna esimesest laulupeost ja 120 aastat priitahtlike pritsumeeste seltsi loomisest Kilingi-Nõmmes” – Vabakonna aasta tegu