Aasta tegija tunnustuse pälvivad eraisikud ja/või organisatsioonid, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja kelle tegevuse tulemusena toimuvad Pärnumaa kodanikuühiskonnas märkimisväärsed arengud ja sündmused.

2019.aastal jagatakse kiitust ja tunnustust järgmistes kategooriates:

Aasta vabatahtlik 2019.  Ta on aktiivne Pärnumaalane, kes panustab regulaarselt oma aega ja energiat vabaühenduse tegevustesse, tehes seda vabatahtlikult ja omakasupüüdmatult. Aastal 2019 on ta olnud eriti tubli ning paistnud teiste seast rohkem silma oma pühendumuse ja aktiivsuse osas. Sellest, kui tubli ta on olnud, saad kirjutada SIIN 

Esitatud kandidaadid:

Andra Sõmer

Heleri Wazza

Merit Eier

Marko Looring

Liivi Tõnissaar

Aadi Saar

Aneli Toht

Kerli Kirsipuu

Vaike Viilberg

Lille-Õie Joosepson

Aasta vabaühendus 2019. MTÜ, sihtasutus või seltsing, mis tegutseb Pärnumaal ja mis on olnud kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte, hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, on koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, teistele ühendustele innustajaks ja inspiratsiooniks. Kiitust saad jagada SIIN

Esitatud kandidaadid:

Häädemeeste Suurküla MTÜ

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi

Pärnumaa Vabakonna silmapaistvaim tegu 2019. Otsime vabaühenduse või eraisiku(te) algatus (sündmus, teenus, projekt vms), mis on teistest rohkem esile tõusnud, sest on kas uuenduslik, vajalik, originaalne või avaldanud positiivset mõju elule Pärnumaal. See võib olla ka sündmus, mis on silma jäänud ja väärib tunnustust, sest on mõjutab paljusid. Kirjeldada nii MTÜ/kogukonna panust, eestvedajaid, partnereid. Ankeet asub SIIN 

Esitatud kandidaadid:

Classic Pärnu ratsavõistlus Pärnu rannas

Lihula kohvikutepäev

Mittetulundusühenduste tegevuse toetaja 2019. Organisatsioon (ettevõte, MTÜ, sihtasutus, KOV, eraisik), mis panustab aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse ja on hea koostööpartner vabaühendustele. Toetus võib olla nii materiaalne, rahaline kui nõu ja jõud. Talle võib alati kindel olla. Kiitust saab jagada SIIN

Konkurss on avatud oktoobri lõpuni.

2019 esitatud kandidaadid on:

 

2018 tunnustatud:

JCI Pärnu – aasta vabaühendus
Lihula Coop – vabakonna toetaja
Reet Laos – aasta vabatahtlik
Priit Neeme – aasta vabatahtlik
Teevi Künnap – aasta vabatahtlik
Rõõmsate laste festival – Vabakonna silmapaistvaim tegu 2018 (Rõõmsate Laste MTÜ)

2017 tunnustatud:

Kärnataja HC – aasta vabaühendus
Kihnu vallavalitsus – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Kabli Pagar – vabakonna toetaja äriettevõte
Ivo Kivisaar – aasta vabatahtlik
Astrid Hindriks – aasta vabatahtlik
Getlin Uudikas – aasta vabatahtlik (MTÜ Noore Vanema Perekeskus)
Koostöötamiskeskuse Forwardspace avamine – aasta tegu (MTÜ Forwardspace)

2016 tunnustatud:

MTÜ Kihnu Mere Selts – aasta vabaühendus
Tõstamaa Vallavalitsus – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Piljardiklubi Pool 8 – vabakonna toetaja äriettevõte
Ainar Nurmik – aasta vabatahtlik (Uduvere selts)
Marek Aluste – aasta vabatahtlik (Sindi Tuletõrje selts)
Liia Kukk – aasta vabatahtlik (Pärnu Uuskasutuskeskus)
Pärnumaa külade võistlusmäng “Turvaline küla”– aasta tegu (Pärnumaa Kodukant)

2015 tunnustatud:

MTÜ Pesapuu – aasta vabaühendus
Surju vald – vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
Estonia SPA Hotels – vabakonna toetaja äriettevõte
Helen Tomar – aasta vabatahtlik (MTÜ Vanem vend, vanem õde)
German Barinov – aasta vabatahtlik (abipolitseinik Lääne Prefektuur)
Birgit Ojamets – aasta vabatahtlik (Soometsa külaselts)
Meie küla pidu – aasta tegu (Lindi küla)

2014 tunnustatud:

MTÜ Randivälja Külaselts – aasta tegus vabaühendus
Vändra vald– vabakonna toetaja kohalik omavalitsus
OÜ Roverto– vabakonna toetaja äriettevõte ( toidupanga toetaja)
Jekaterina Skorikova- aasta vabatahtlik (MTÜ Vanem vend, vanem õde)
Janor Aasa– aasta vabatahtlik (Uduver külas)
Kultuurisündmus “100 aastat Saarde kihelkonna esimesest laulupeost ja 120 aastat priitahtlike pritsumeeste seltsi loomisest Kilingi-Nõmmes” – Vabakonna aasta tegu