Kandideeri konkursile „Pärnumaa tegijad 2020“ või aita märgata teisi!

Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja erinevate konkursside raames ka auhindadega tunnustatud. Sellel erilisel aastal, mis on olnud täis ootamatuid tagasilööke, suuri pingutusi ja uudsete lahendustega üllatamist, murrab ka Pärnumaa Arenduskeskus tublide tunnustamise traditsioone. 

Varasemalt Ettevõtlusnädala raames oktoobris aset leidnud Ettevõtluskonkurss ja Ühisnädala raames novembris korraldatud kodanikuühiskonna eestvedajate tunnustamine on sel sügisel toimumas ühise tunnustusüritusena PÄRNUMAA TEGIJAD 2020, eesmärgiga lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi.

Konkurss „Pärnumaa tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, vabaühendused ja vabatahtlikud  Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades.

2020. aastal jagame kiitust ja tunnustust järgmistes kategooriates:

 • Pärnumaa kriisimurdja
 • Aasta turismiarendaja
 • Aasta naisettevõtja
 • Aasta noor ettevõtja
 • Aasta vabatahtlik
 • Aasta vabaühendus
 • Aasta vabaühenduste tegevuse toetaja
 • Pärnumaa vabakonna silmapaistvaim tegu
 • Aasta toode/teenus
 • Aasta vastutustundlik ettevõte *
 • Pärnumaa ettevõtluse peaauhind „Pärnumaa Karu“ *

* Kandidaadid esitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja hindamiskomisjon.

Kandideeri kindlasti ise või aita märgata teisi!

Just sinul on võimalus üheksas kategoorias esitada oma soovitusi, kes võiksid olla nendele auhindadele nomineeritud. Vali kandidaadi esitamiseks alltoodud loetelust sobiv kategooria.

Tunnustame Pärnumaa ettevõtjaid ja ettevõtlikke isikuid, kel on õnnestunud oma tegevusega seljatada koroonakriisi mõjusid või kes on haaranud kinni ootamatult tekkinud võimalustest ning seeläbi väljunud kriisist võitjana. 

Tunnustame Pärnumaa ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete turismitoodete ja –teenuste pakkumisega ning välja paistnud turismisektori arendustegevusega. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad turiste, sh. majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenuse pakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste korraldajad jne.

Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid naisettevõtjaid, kes on juhtinud oma ettevõtet vähemalt 3 aastat ja on oluliselt kasvatanud müügimahtusid/kasumit võrreldes eelnenud majandusaastatega ning oma tegevusega inspireerinud teisi ettevõtlusega tegelema.

Tunnustame kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) Pärnumaa ettevõtjaid väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel maakonnas, loonud töökohti, kaasanud investeeringuid ning inspireerinud noori ettevõtlusega tegelema.

Auhind antakse välja 2019/2020. aastal välja töötatud parima uudistoote või -teenuse eest. Kõikide esitatud toodete ja teenuste hulgast valib žürii 10 edasipääsenut ning võitja selgub Pärnu Postimehe veebikeskkonnas toimuva rahvahääletuse teel. Hääletus kestab 01.-10.10.2020.

Tunnustame aktiivseid pärnumaalasi, kes panustavad regulaarselt ja omakasupüüdmatult aega ja energiat vabaühenduse tegevustesse. Aasta vabatahtlik 2020 on sel aastal olnud eriti tubli ning paistnud oma pühendumuse ja aktiivsuse poolest teiste seast rohkem silma.

Tunnustame Pärnumaal tegutsevad mittetulundusühinguid, sihtasutusi või seltsinguid, mis on olnud kogukonnale suureks toeks, kutsudes ellu kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte. Aasta vabaühendus 2020 hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, on aldis koostööd tegema teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, innustab ja inspireerib teisi.

Tunnustame organisatsioone (ettevõte, MTÜ, sihtasutus, KOV) või eraisikuid, kes panustavad aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse ja on vabaühendustele head koostööpartnerid, abistades neid kas materiaalselt või nõu ja jõuga ning kelle toetusele võib alati kindel olla.

Otsime vabaühendus(t)e või eraisiku(te) algatust (sündmus, teenus, projekt vms), mis on sellel aastal teistest rohkem esile tõusnud, olles uuenduslik, vajalik, originaalne ja avaldanud positiivset mõju kogukonna elujõulisusele. See võib olla ka sündmus, mis on silma jäänud ning väärib tunnustust, sest mõjutab paljusid Pärnumaal.

Kuidas näeb välja Pärnumaa parimate valimine?

Nominentide esitamine

1.-30. september

Aasta toote / teenuse rahvahääletus

1.-10. oktoober

Žürii kogunemine ja hääletus

13. oktoober

Tunnustusüritus

26. november

Konkurssi toetavad: