Konkurss „Pärnumaa tegijad 2020“

Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja erinevate konkursside raames ka auhindadega tunnustatud. Sellel erilisel aastal, mis on olnud täis ootamatuid tagasilööke, suuri pingutusi ja uudsete lahendustega üllatamist, murrab ka Pärnumaa Arenduskeskus tublide tunnustamise traditsioone. 

Varasemalt Ettevõtlusnädala raames oktoobris aset leidnud Ettevõtluskonkurss ja Ühisnädala raames novembris korraldatud kodanikuühiskonna eestvedajate tunnustamine on sel sügisel toimumas ühise tunnustusüritusena PÄRNUMAA TEGIJAD 2020, eesmärgiga lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi.

Konkurss „Pärnumaa tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, vabaühendused ja vabatahtlikud  Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades.

2020. aastal jagasime kiitust ja tunnustust järgmistes kategooriates:

Pärnumaa Karu

Pärnumaa ettevõtluse peaauhind, mille võitja valib žürii maakonnas viimasel ajal märkimisväärseid tulemusi saavutanud ja eriliselt silmapaistnud ettevõtete hulgast.

Võitja: Lottemaa Teemapark OÜ 

OÜ Lottemaa Teemapark OÜ on tegutsenud teemapargina juba 7 suve- ja 6 talvehooaega. Oma tegevuse käigus on suunatud põhirõhk just teeninduskvaliteedi ning külastajate rahulolu tõstmisele. Külastajate tagasiside ning rahulolu-uuringud kinnitavad, et teemapark kui tervik on saavutanud kvaliteedimärgi nii sise- kui ka välisturistide silmis ning teemapargi korduvkülastajate osakaal on juba üle 60% külastajatest. Pakutavad etendused on lisaks eestikeelsele põhiprogrammile veel läti, vene ja selle aasta suvest ka soome keelsele publikule suunatud. Aastas külastab Lottemaa Teemaparki 65-70 tuhat külastajat, neist lõviosa paaril suvekuul ning Talvemaad kahe nädala jooksul 8-10 tuhat külastajat. Lottemaale külla tulnud pered veedavad piirkonnas oluliselt kauem aega, kui seda kulub vaid teemapargi külastusele ning Lottemaa loob oma tegevusega olulist lisandväärtust Pärnumaale ja selle lähiümbrusele.

Pärnumaa kriisimurdja 

Tunnustame Pärnumaa ettevõtjaid ja ettevõtlikke isikuid, kel on õnnestunud oma tegevusega seljatada koroonakriisi mõjusid või kes on haaranud kinni ootamatult tekkinud võimalustest ning seeläbi väljunud kriisist võitjana.

VõitjaGabriel Scientific OÜ
Nominendid: OÜ Lihula Südamekodu ja OÜ Pambu.

Koroonakriisi ajal märkimisväärse kasvuhüppe teinud Pärnu ettevõte OÜ Gabriel Scientific on juba mõnda aega tagasi välja töötanud ja tänaseks üleilmselt patenteerinud SleepAngel PneumaPure vooditooted, mis ei paku kaitset mitte ainult viiruste, vaid ka igasuguste allergeenide, vedelike ja patogeenide eest. Sel aastal tekkis infektsioonivabade patjade ja tekkide järele kiiresti rahvusvaheline nõudlus ning tellimuste maht kasvas kaheksa korda. Pärnus asuvad nii ettevõtte tootearendus kui tootmine, tooteid eksporditakse ligi 50 riiki. Lisaks on teine tootmisüksus rajatud USA-sse ja selle aasta jooksul plaanitakse laienemist ka Saudi-Araabiasse. Kiiresti laieneva ettevõtte kasum kasvas mullu lausa 15 korda, tänaseks on kahekordistunud ka töötajate arv – kokku on neid nüüdseks 27 ning töötatakse kohati koguni kolmes vahetuses.

Aasta turismiarendaja

Tunnustame Pärnumaa ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete turismitoodete ja –teenuste pakkumisega ning välja paistnud turismisektori arendustegevusega. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad turiste, sh. majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenuse pakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste korraldajad

Võitja: Aivar Ruukel, Viis Aastaaega OÜ
Nominendid: Lottemaa teemapark OÜ ja Varbla Puhkeküla AS.

Aivar Ruukel on kauaaegne Soomaal turismindust arendav ettevõtja, juba mitukümmend aastat Soomaal rabades ja jõgedel matku korraldanud loodusmees ja ökoturismi eestvedaja. Tänu Aivar Ruukelile on Soomaa piirkond jõudnud mitte ainult Eesti, vaid ka maailma kaardile. Tema korraldatud raba- ja jõematkad on alati väga atraktiivsed ning eristuvad. Aivar suudab alati üllatada, viies 2020. aasta sügisel näiteks külalisi kanuuga Soomaal seenele. Lisaks on Aivar alati valmis nii Soomaa kui kogu Pärnumaa loodusteemadel sõna võtma ja piirkonda esindama. Aivar on loodusturismi võtmefiguur, kelle panus on hindamatu ka haabja UNESCO pärandi nimekirja lisamisel.

Aasta naisettevõtja

Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid naisettevõtjaid, kes on juhtinud oma ettevõtet vähemalt 3 aastat ja on oluliselt kasvatanud müügimahtusid/kasumit võrreldes eelnenud majandusaastatega ning oma tegevusega inspireerinud teisi ettevõtlusega tegelema.

Võitja: Elve Vahenõmm (Kabli Pagar)
Nominendid: Kati Vaas, (OÜ Vaas&Vaas) ja Kaire Miiter, (OÜ Magrada)

Elve Vahenõmm alustas FIE-na tegutsemist juba 17 aastat tagasi ning tema loodud Kabli Pagarist on aastatega saanud küla süda. Kabli Pagari saiakesed on tuntud üle Eesti, Elve igapäevasteks klientideks on nii kohalik omavalitsus, koolid kui ka lasteaed. Kabli Pagaris töötab stabiilselt 5-7 töötajat. Ettevõtjana seab Elve oma töötajate heaolu alati esikohale, nad on talle nagu pereliikmed ning Elve võiks olla eeskujuks kõikidele ettevõtjatele – vaatamata erinevatele majanduslangustele ja kriisidele, leiab ta alati võimaluse teiste aitamiseks ja jätkusuutlikuks äritegevuseks. Ka koroonakriisi ajal suutis ta paindlikult säilitada nii töökohad kui töötajate töötasu. Imetlusväärne on nii Elve töökus kui suutlikkus kõige selle juures tegeleda ka vabatahtliku tööga ning tema võime säilitada alati positiivne meel ja huumorisoon.

Aasta noor ettevõtja

Tunnustame kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) Pärnumaa ettevõtjaid väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel maakonnas, loonud töökohti, kaasanud investeeringuid ning inspireerinud noori ettevõtlusega tegelema.

Võitja: Siim Joosep ja Risto Vanatoa, Siris OÜ
Nominendid:
Martin Madisson (OÜ MKM Autod) ja Silver Uusna (OÜ Parmu Autohooldus).

Noored Pärnu ettevõtjad Siim Joosep ja Risto Vanatoa on oma ettevõttega Siris OÜ loonud kolme aastaga üle-eestilise välireklaamivõrgustiku, mis koosneb ligi 240-st reklaamikandjast kaheksas Eesti linnas (Pärnus, Viljandis, Rakveres, Haapsalus, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Narvas). Sirise reklaamikandjateks on bussiootepaviljonid, sõiduteede äärsed valgusvitriinid ja rannakabiinid Pärnu ja Haapsalu randades. 2017. aastal paigaldas ettevõte Pärnu linna 55 uut bussiootekoda, 35 rannariietuskabiini ja 44 disainposti koos prügikastidega. Ettevõte kasvab kiiresti, on kasumlik ja annab praeguseks tööd juba kuuele inimesele.

Pärnumaa silmapaistvaim tegu

Tunnustame vabaühenduste või eraisikute algatust, mis on sellel aastal teistest rohkem esile tõusnud, sest on kas uuenduslik, vajalik, originaalne ja avaldanud positiivset mõju kogukonna elujõulisusele.

Võitja: noorte- ja innovatsioonikeskuse HUUB avamine
Nominendid:
Matsalu Loodusfilmide Festivali laienemine, (Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival) ja prügi koristamine mererannas ja jõe kallastel, eestvedaja Raimo Pull.

Ettevalmistused Noorte innovatsioonikeskus HUUBi avamiseks algasid 2019 ning avamiseni jõuti tänuvu suvel. HUUB loodud kutsekooli ja kolledži noortele, mis on suutnud ühe aastaga luua tugeva noorte kogukonna ja keskkonna, millest saavad kasu loodetavasti uued põlvkonnad. HUUBi eesmärgiks on Pärnusse noorte kogukonna loomine ning uute ideede sütitamine. Kogukonna loomise toetamiseks loodi infogrupp Pärnumaa Noored, kus on praeguseks üle 2100 liikme ning kus toimub tihe infovahetus. HUUB teeb koostööd paljude vabaühendustega, linnavalitsusega ning Pärnu koolidega ning on tänaseks korraldanud arvestaval hulgal erinevaid sündmuseid. Alates sellest õppeaastast alustab HUUB gümnaasiumitele osaliselt ettevõtlustundide andmist. Samuti korraldas HUUB koostöös Paide Arvamusfestivaliga esmakordselt Pärnu noorte [eel]arvamusfestivali, kus osales u 100 noort ning arutati paljudel olulistel teemadel.

Pärnumaa aasta vabaühendus

Tunnustame MTÜ, sihtasutus või seltsing, mis tegutseb Pärnumaal ja mis on olnud kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte, hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, on koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, teistele ühendustele innustajaks ja inspiratsiooniks.

Võitja: SA Kihnu Kultuuriruum
Nominendid:
Kihnu Merepääste Selts ja MTÜ Sotsiaalne Kaasatus.

SA Kihnu Kultuuriruumi eesmärk on Kihnu vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja arendamine võimalikult autentsel kujul. Oluliseim on Kihnu kultuuris osalejate ringi laiendamine, eriti noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga Kihnu ja Manija saarel. SA Kihnu Kultuuriruum korraldab pärimuslaagreid nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Korraldab juba aastaid juuli kuus saare üht suurimat festivali Kihnu Mere Päevad ja oktoobris Kihnu Viiulifestivali. SA Kihnu Kultuuriruumi eestvedamisel on saare ühe peamise turismiatraktsioonina avatud Kihnu tuletorn. Käesoleval suvehooajal toimusid kultuuriruumile kuuluvas Metsamaa pärimustalus igal laupäeval Kihnu pillilaste kontserdid, tutvustamaks saare külastajatele Kihnu pärimuskultuuri. Kogukonna erinevate gruppide hõivatus erinevates tegevustes on väga suur.

Pärnumaa aasta vabaühenduste tegevuse toetaja

Organisatsioon (ettevõte, MTÜ, sihtasutus, KOV, eraisik), mis panustab aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse ja on hea koostööpartner vabaühendustele. Toetus võib olla nii materiaalne, rahaline kui nõu ja jõud. Talle kui toetajale võib alati kindel olla.

Võitja: OÜ Beach Arena
Nominendid: ValiceCar OÜ ja Trimtex Baltic OÜ

Sander Kaus on läbi oma ettevõtete aidanud rajada Pärnu randa suurepärase spordiväljaku, kus kõik Pärnu linna külalised ja kohalikud elanikud saavad tasuta sportida oma rannaspordi lemmikalal, olgu selleks jalgpall, võrkpall, rannatennis või lihtsalt rannaliival jooksmine. Spordiväljakul on ka tribüün, mis võimaldab võistluste pealtvaatajatele mugavat äraolemist. Spordiplats on suvel enamuse ajast hõivatud ning suurte spordivõistluste korral nagu jalgpalli MM, on seal korraldatud ka suurelt ekraanilt ühisvaatamisi. Tänu Sander Kausi ettevõtlikkusele saavad Pärnumaalased teha heades tingimustes trenni rannaliival ja veeta koos vaba aega.

Särava Pärnumaa pere auhind

Vabakonna zürii eripreemia pälvis perekond Aaslaid, kes aastate jooksul korda saatnud palju tänuväärseid tegusid, mis on olnud kogukonnale toeks, kaasa aidanud kogukonna turvalisusele ja paremale toimimisele. Ave Aaslaid on naine nagu orkester, kes olles aktiivne kogukonna liige on suutnud oma abistamise kire ning aktiivsusega nakatada ka oma poega Rasmus Aaslaidu ning tema naist Merilin Aaslaidu. Ave toimetab igapäevaselt Tori sotsiaalmajas ja toetab Tori vabaühenduste tegevust. Rasmus on aktiivne Sindi Tuletõrje Seltsi vabatahtlik päästja ja seltsi arendaja ning Merilini toetus ja nõuanded on suure väärtusega vabatahtlikele päästjatele üle Pärnumaa. Ave, Rasmus ja Merilin Aaslaid on märkimist vääriv perekond, kelle panust Pärnumaa hüvanguks märgatud!

Heategevuse järjepidevuse kandjate auhind

Vabakonna Zürii eripreemia pälvisid 3 organisatsiooni, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad ja toetajad ning kelle tegevuse tulemusena toimuvad Pärnumaal märkimisväärsed arengud ja sündmused. 

Zonta Pärnu klubi on tegutsenud 27 aastat ning kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni Zonta International. Klubisse kuuluvad naised erinevatelt elualadelt, kes panustavad heategevusprojektide kauduoma aega ja energiat selleks, et eelkõige parandada naiste ja tüdrukute olukorda, kuid klubi väärtused puudutavad tegelikult kogu ühiskonda. 

Pärnu Rotary Klubi – tegutsenud 26 aastat. Pärnu Rotary Klubi ühendab Pärnu ja Pärnumaa ettevõtlikke mehi, kes on pühendunud oma kodukoha edendamisele. Kord aastas antakse välja Pärnu Rotary Klubi loodud Noortfondi stipendiumid, igal aastal algatatakse mõni heategevusprojekt ja toetatakse teisi heategevusprojekte. 

Lions Pärnu tsoon – tegutsenud 19 aastat. Lions klubi liikmeid üle maailma ühendab moto „Meie aitame“. Klubi liikmed on toimekad naised ja mehed ning neid ühendab ühine eesmärk – luua lisaväärtust kohalikule kogukonnale ning parendada ja elavdada kohalikku elu. Kõiki kolme organisatsiooni ühendab see, et nad on pea 30 aastat aidanud oma kodukandi inimesi, leides selleks võimalusi ja kogudes vahendeid läbi heategevusmüükide ja oma isikliku panuse.

Pärnumaa aasta vabatahtlik

Aasta vabatahtlik on aktiivne Pärnumaalane, kes panustab regulaarselt oma aega ja energiat vabaühenduse tegevustesse, tehes seda vabatahtlikult ja omakasupüüdmatult. Aastal 2020 on ta olnud eriti tubli ning paistnud teiste seast rohkem silma oma pühendumuse ja aktiivsuse osas.

Võitjad: Kõik kolm  finalisti Raimo Pull, Arvo Loorits ja Priit Neeme on supertublid. Seetõttu on võitjaks kõik finalistid. 

Raimo Pull märkas kui palju prügi on Pärnu mere- ja jõekallastel ning hakkas seda vabatahtlikult eelmise aasta lõpus koos sõpradega koristama. Koristamise käigus on ette tulnud olukordi, kus Raimo on pidanud hoolitsema nii prügi äraveo kui ka selle kulude katmise eest. Tänaseks on tema eestvedamisel ära koristatud mereäär Valgerannast Raekülani, Munalaiu sadam ja Jaansoni raja ümbrus. Koristatamiseks on ta korraldanud nii hoogtööpäevakuid kui lihtsalt tervisejooksu tehes taskud prügi täis korjanud. Oma pealehakkamise, isetuse ja missioonitundega on ta inspireerinud inimesi ja sõpruskondi üle Eesti, kes on hakanud looduses jalutades olema tähelepanelikumad ning maas korjavad maas vedeleva prahi üles. Raimo ainuke eesmärk on puhtam keskkond ja soov juhtida linna tähelepanu probleemile. Raimo vabatahtlik algatus, entusiasm ja soov maailma heaks midagi teha, väärivad märkamist ja tunnustamist. tänaseks on jõeääre ja mereranna vabatahtlik koristaja tuntus kogunud terves Eestis.

Arvo Loorits 2020. aasta septembris valmis Pärnu Rääma sõudekeskuse esimene ehitusjärk, millega paar aastat enne kerkinud elling sai täienduse Põhja- ja Baltimaades unikaalse sisesõudebasseiniga spordihoone näol. Tegemist on rajatisega, kuhu lisaks sõudjatele on oodatud kõik spordihuvilised. Nii sai Pärnu suurima elanikkonnaga Rääma linnaosa endale väärika spordirajatise. Hoone valmis kultuuriministeeriumi, Pärnu linna ja spordiühingu koostöös. Kuigi avalik sektor tagas enam kui kahe miljoni eurose toetuse, tehti suur osa töödest endiste ja praeguste sõudjate, sponsorite ning sõudeklubi vabatahtlike ja kohaliku kogukonna toel. Neid tegevusi juhendas sõudeklubi kauaaegne vabatahtlik Arvo Loorits, kes panustas eesmärgi saavutamisse sadu töötunde. Arvo on kohusetundlik töömees, kes oli 40 aastat tagasi abiks ka endise sõudebasseini rajamisel, mis 15 aastat tagasi tagastati õigusjärgsele omanikule. Arvo panus sõudeklubi arengusse on märkimisväärne, ta on tegutsenud sihikindlalt ja omakasupüüdmatult kõik need aastad. Ta on eeskujuna innustanud ja oskusi edasi andnud sadadele Räämal tegutsenud noortele.

Priit Neeme on aastast 1973 algatanud ja korraldanud Pärnus spordiüritusi. Näitena võib nimetada Meremiili jooks, Aastajooks, Kahe Staadioni jooks, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, Rannametsa Luitejooks ja Pärnumaa Võidupüha maraton ja see nimekiri ei ole lõplik. Tema vedada on kogu Aastajooksu sari, mida ta teeb puhtalt enda vabast tahtest ja entusiasmist. Priit lööb kaasa ja aitab korraldada enamikke kergejõustiku võistlusi Pärnu maakonnas. 2020. aastal avas ta Pärnumaal spordinädala, organiseerides Pärnu Rannastaadionil heategevuslikku Mesikäpa teatejooksu. Pärnumaa spordil on tohutult vedanud mehega, kes veel 76 aastasena lööb kaasa spordi ja liikumisharrastuse organiseerimisel ja läbiviimisel.

Aasta toode

Auhind antakse välja 2019/2020. aastal välja töötatud parima uudistoote või -teenuse eest. Kõikide esitatud toodete ja teenuste hulgast on žürii valinud 10 edasipääsenut ning nominendid ja laureaat selgusid Pärnu Postimehe veebikeskkonnas toimuva rahvahääletuse teel.

Võitja: Automatiseeritud tenniseväljak MyGames, OÜ Spin Invest.
Nominendid: Kännupuur ekskavaatorile (Dipperfox OÜ), Pärnumaa ühiselt korraldatud sotsiaaltransport (Pärnumaa Ühistranspordikeskus MTÜ) ja Kontaktivaba raamatulaenutus (Pärnu Keskraamatukogu).

Eesti kaubandus-tööstuskoja Pärnu esinduse auhind “Aasta vastutustundlik ettevõte” – Estonia Spa Hotels AS

Luminori julge ettevõtja auhind “Arenguhüpe” – Gabriel Scientific OÜ

Häädemeeste valla aasta ettevõte – Weiss OÜ

Lääneranna valla aasta ettevõte – Uninaks AS

Põhja-Pärnumaa valla aasta ettevõte – Clivia Tootmise OÜ

Pärnu linna aasta ettevõte – Ruukki Products AS

Saarde valla aasta ettevõte – Kilingi-Nõmme majandusühistu – COOP Kilingi-Nõmme

Tori valla aasta ettevõte – Tori Sawmill OÜ

Kuidas näeb välja Pärnumaa parimate valimine?

Nominentide esitamine

1.-30. september

Aasta toote / teenuse rahvahääletus

1.-10. oktoober

Žürii kogunemine ja hääletus

13. oktoober

Tunnustusüritus

26. november

Konkurssi toetavad: 

Fotode autor Urmas Luik: