Rahastusvõimalused vabaühendustele

  • KIK avas, 1. juunist taotlusvooru keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele eriolukorra tõttu ära jäänud aktiivõppeprogrammide toetuseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2020 kell 17.

    Toetust saavad taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja peab olema registreeritud loodus- või keskkonnahariduskeskusena ning õppeprogrammide pakkujana portaalis www.keskkonnaharidus.ee. Taotleja pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedihindamise ning juhul kui seda ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamisele saata. Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab. Toetuse maksimaalne suurus on 8000 eurot, kuid iga keskuse konkreetne summa sõltub läbiviidavate õppeprogrammide arvust.

    Täpse info toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Angelika Veršilt (angelika.versh@kik.ee, 6 274 311).

    Lisainfo: https://kik.ee/et/artikkel/kik-avab-keskkonnahariduskeskuste-kriisitoetuse-taotlusvooru

 

  • Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutas välja toetusmeetme „COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ taotlusvooru. Toetusmeede on suunatud koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ja rakendatakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatud vahenditest.Toetusmeede on mõeldud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle valduses on sisetingimustes spordiobjekt sportimispaikadega, mis olid 12. märtsil 2020 aastal välja kuulutatud eriolukorra piirangute tõttu suletud.Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik isik.Taotlusi saab esitada alates 4. juunist. Viimane taotluse esitamise päev on 19. juuni 2020.

    Lisainfo: https://www.kul.ee/et/uudised/kultuuriministeerium-jagab-kriisiabi-spordiobjektide-valdajate-toetamiseks

08. juuni 2020

Sarnased uudised