Pärnu linn ja Vanalinna Põhikool on "Liikuma Kutsuva Kooli" esimeste Aasta Tegijate hulgas

Tartu ülikooli liikumislabor kutsus „Liikuma Kutsuva Kooli Aasta Tegija” konkursi laureaadid tänu- ja tunnustusmatkale Soomaa rappa. Räätsadel toimunud rabamängule järgnes „rohelise vaiba“ gala, kus uuenduslikele koolijuhtidele, õpetajatele, õpilastele ja teistele laureaatidele andis tunnustuskarikad üle president Kersti Kaljulaid.

Seikluslikul galal kuulutati kümnes kategoorias välja 21 esimest „Liikuma Kutsuva Kooli“ aasta tegijat. Žürii valitud laureaatide sekka jõudis ka Pärnu Vanalinna põhikool. Liikuma kutsuvaid koole toetava omavalitsusena pälvis Tartu ja Tallinna kõrval aasta tegija karika Pärnu linnavalitsus.

Pärnu Vanalinna Põhikool pälvis tunnustuse kategoorias „Liikuma kutsuv saavutus koolis“, erakordselt kiirete ja süsteemsete muutuste eest.

Saadud tunnustuses märgitakse, et „Eriti tänuväärne saavutus on kogu koolipere ja lapsevanemate kaasamine. Näiteks lepiti esimeste klasside lapsevanematega kokku, et nad toovad mõnel hommikul oma lapsed hoopis koolist kaugemale kogunemiskohta. Õpilased ja õpetajad käivad ka kõnnihommikutel ja vahetunde veedetakse õues. Õpetajad võtavad osa liikumist soodustavatest üritustest. Kaugõppe ajal tehti muu hulgas liikumisvahetunde ka õpetajatele ja koguti kollektiivselt kilomeetreid,“

Pärnu Linnavalitsus pälvis tunnustuse “Liikuma Kutsuvat Kooli Toetav Kohalik Omavalitsus”  oma piirkonna koolide võrratu ja süsteemse toetamise eest teel Liikuma Kutsuvaks Kooliks.

Pärnu linnavalitsuse puhul toob žürii esile omavalitsuse initsiatiivikust. „Pärnu linnavalitsus haakus kohe ideega toetada piirkonna koolide kujunemist liikuma kutsuvaks koolideks. Pärnu Mai, Kuninga, Ülejõe ja Vanalinna põhikool ning Tõstamaa Keskkool ja Paikuse kool on saanud linnalt liikumisvõimaluste arendamiseks märkimisväärset rahalist toetust. Linn näitab suurt huvi kogu programmi ja selle tegevuse vastu ning on pakkunud koolidele igakülgset toetust ja abi. Kogu linna tasandil on moodustunud ühine meeskond, kus toetatakse ja aidatakse üksteist ning valitseb positiivne ja konstruktiivne õhkkond.“

Pärnu linn eraldas iga programmis osaleva kooli eelarvesse 10 000 eurot, mis oli mõeldud õueala turvalisemaks muutmiseks, liikumisalade ja väljakute/atraktsioonide väljaehitamiseks ning siseruumides liikumisvõimaluste loomiseks Mai, Kuninga, Vanalinna, Ülejõe, Paikuse ja Tõstamaa kool jätkavad liikuma kutsuva kooli programmis ka alanud õppeaastal, neile lisaks on programmiga ühinemas Audru, Jõõpre, Rääma, Raeküla, Lindi ja Tammsaare kool.
„Liikuma kutsuv kool“ on Tartu ülikooli liikumislabori eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks.

Allikas: parnu.ee ja liikumakutsuvkool.ee
Foto: Sven Začek

25. september 2020

Sarnased uudised