Osale Pärnumaa noorte äriideede konkursi 
nimekonkursil!

2020. aasta sügisel saab alguse Pärnumaa noorte äriideede konkurss ning otsime sellele meeldejäävat nime. Nimi on soovitavalt eestikeelne ning samas lihtne ja lööv. Konkursil saavad osaleda kõik huvilised ning ideid ootame kuni 1. märtsini 2020. Äriideede konkursi nimi selgitatakse välja konkursile esitatud ägedamate nimede hulgast rahvahääletuse teel 8.03-22.03.2020.

Nimekonkursi võitjale väärikas auhind!

2020. aasta sügisel algava koolinoorte äriideede konkursi eesmärgiks on Pärnumaa noorte ettevõtlikkuse arendamine ettevõtlust tutvustava koolitusprogrammi kaudu, mille tulemusena esitatakse enda äriidee konkursile või luuakse mini- ja õpilasfirma. Koolinoori julgustatakse uurima ettevõtluse, teaduse ja tehnoloogia seoseid, nägema kogukonnas või ettevõtlusmaastikul lahendamist vajavaid probleeme ning oma ideid ellu viies neile lahendusi leidma.

Kolmekuulise koolitusprogrammi jooksul õpetatakse ideede genereerimist ja edasiarendamist, meeskondade loomist, meeskonnatöö olulisust ja rollide jaotust, turu põhimõtteid, idee/toote/teenuse sihtrühma ja konkurentide määratlemist, turundusstrateegia koostamist ja turunduskanalite valikut. Programmi käigus on meeskondadel võimalus tutvustada oma äriideid ettevõtjatest mentoritele ning saada neile tagasisidet.

Koolitusprogrammi läbinud meeskonnad saavad esitada oma küpsenud äriidee konkursile ning esitleda ideed finaalüritusel žüriile ja publikule. Parimad selgitatakse välja žürii ja publiku koostöös.

Konkursi eestvedajateks on õpilased ja õpetajad Häädemeeste Keskkoolist, Pärnu Koidula Gümnaasiumist ja Pärnu Rääma Põhikoolist, samuti Pärnu Linnavalitsus ja Pärnumaa Arenduskeskus.

 

Konkurss on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

 

Lisainfo:

Viivika Vilja
SA Pärnumaa Arenduskeskus
viivika@parnumaa.ee
5029 214

05. veebruar 2020

Sarnased uudised