Ootame osalema üle-eestilisel edulugude konkursil „Õppimine on põnev!”

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkurss 2020 „Õppimine on põnev!“ on avatud 6. aprillist kuni 22. juunini 2020!

Selleks, et lood kõige ettevõtlikkumatest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid jutustatud suuremale hulgale huvilistele, on välja kuulutatud edulugude konkurss, millega soovitakse tunnustada inimesi, organisatsioone kui ka algatusi, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut või on heaks näiteks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisest.

Edulugude konkursi kategooriad:

  • Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.
  • 2P (Parim Praktika) – tunnustame õpetajat, kes on välja töötanud ettevõtliku õppe rakendamiseks hea õppematerjali, -meetodi, -tegevuse, mis väärib laiemat tähelepanu.
  • Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.
  • Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda või organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

Lisaks annavad maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid välja ka “Ettevõtliku kooli” „Aasta üllataja“ auhinna, millega tunnustatakse piirkondlikke eestvedajaid, kes on õppeaasta jooksul rakendanud ettevõtliku õppe metoodikat, panustanud või olnud uuenduslikul moel eeskujuks ettevõtliku eluhoiaku kujundamisel.

Edulugusid saavad esitada kõikidele kategooriatele Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad.

Edulugusid oodatakse kuni 22. juunini, loe lähemalt esitamise kohta SIIT

 

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“.
Rohkem programmist siin.

Lisainfo:
Viivika Vilja
noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
telefon: 502 9214
e-mail: viivika@parnumaa.ee

07. aprill 2020

Sarnased uudised