Kogukondlik turvalisuse maakondlik toetusvoor on avatud!

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) avas alates 27. aprillist Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse taotlusi, mis:

  • panustab kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
  • vähendab riskikäitumist;
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist

Taotlejateks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot

Taotlusvoor on avatud 27. aprillist 2020 ja taotluste esitamise tähtpäev on 1. juuni 2020 kell 16.00

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 19. juuni 2020 kuni 31. august 2021.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee märksõna: TUR20 toetusvoor.

Toetusvooru tingimused ja vormid on leitavad POL kodulehelt SIIT

 

Lisainfo: Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353

28. aprill 2020

Sarnased uudised